[SQLSERVER] Hướng dẫn select random row từ bảng table

[SQLSERVER] Hướng dẫn select random row từ bảng table
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9306 08:02:17, 09/10/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách select random row từ bảng table (Select a random row from a database table trong sqlserver).

Ví dụ: Bạn có một danh sách khách hàng khoảng 10.000, bây giờ bạn muốn lấy ra mười khách hàng ngẫu nhiên để trao giải thưởng, hay khuyến mãi.

Công việc đặt ra, bạn chỉ cần truy vấn như sau dưới sqlserver

Cú pháp: Select Top 100 * from table order by NEWID()

Các bạn select top bao nhiêu sẽ lấy ra bấy nhiêu dòng ngẫu nhiên.

Dưới đây là ví dụ:

USE AdventureWorks2012
GO
-- Method 1
SELECT TOP 100 *
FROM Sales.SalesOrderDetail
ORDER BY NEWID()
GO
-- Method 2
SELECT TOP 100 *
FROM Sales.SalesOrderDetail
ORDER BY CHECKSUM(NEWID())
GO

Kết quả:

random row in sqlserver

HAVE FUN :)

Tags: randomtable

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn select random row từ bảng table
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9306 08:02:17, 09/10/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.