NEWS

[SQLSERVER] Kiểm tra sự thay đổi dữ liệu trong các bảng trong sql

[SQLSERVER] Kiểm tra sự thay đổi dữ liệu trong các bảng trong sql
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 7544 12:55:10, 28/05/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra sự thay đổi dữ liệu của các bạn trong database sqlserver, nghĩa là kiểm tra khoảng thời gian này, dữ liệu của các bảng có được insert hay delete không?

- Đầu tiên, các bạn sẽ thực hiện câu lệnh dưới đây, để trả về số lượng record của trong từng bảng table trong database

SELECT   T.name TableName,i.Rows NumberOfRows 
FROM    sys.tables T 
JOIN    sys.sysindexes I ON T.OBJECT_ID = I.ID 
WHERE    indid IN (0,1) 
ORDER BY  i.Rows DESC,T.name 

Sau khi, thực hiện câu lệnh trên, các bạn sẽ được kết quả như hình bên dưới:

kiểm tra dữ liệu sqlserver

- Bây giờ, mình sẽ insert dữ liệu vào table MST_Party_Address, table MST_Party_Address hiện tại đang có 554 dòng record.

insert into mst_party_address values('','','','') 

Vậy sau khi insert dữ liệu thì table MST_Party_Address của chúng ta sẽ có 555 dòng.

Bây giờ chúng ta, sẽ thực hiện lại câu lệnh dưới đây để xem kết quả.

SELECT   T.name TableName,i.Rows NumberOfRows 
FROM    sys.tables T 
JOIN    sys.sysindexes I ON T.OBJECT_ID = I.ID 
WHERE    indid IN (0,1) 
ORDER BY  i.Rows DESC,T.name 

=> kết quả trả về như hình bên dưới

kiểm tra dữ liệu trong sqlserver

Bây giờ, chúng ta sẽ copy dữ liệu vừa được thực thi vào file Excel, để chúng ta so sánh.

Trong file Excel chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh giống như hình bên dưới, để kiểm tra dữ liệu của table nào thay đổi.

thay đổi dữ liệu sqlserver

Với hình trên các bạn sẽ thấy được ô dữ liệu nào trả về No match là có sự thay đổi.

Cảm ơn đã các đã đọc bài viết.

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Kiểm tra sự thay đổi dữ liệu trong các bảng trong sql
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 7544 12:55:10, 28/05/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.