NEWS

[SQLSERVER] Hướng dẫn thay đổi tên Schema trên tất cả các Table, Procedure và View cùng một lúc

[SQLSERVER] Hướng dẫn thay đổi tên Schema trên tất cả các Table, Procedure và View cùng một lúc
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2792 11:26:31, 25/04/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi Schema trên sqlserver: Table, Store procedure và View cùng một lúc.

[SQLSERVER] Rename Schema all Table, Procedure and View

Trong Sqlserver, khi các bạn thuê hosting và tạo database thường mặc định table hay procedure của các bạn được tạo schema theo tên của user login.

và công việc là bây giờ, các bạn muốn thay đổi hàng loạt các schema kia về schema .dbo thì các bạn có thể sử dụng cách sau để thay đổi hàng loạt:

Schema-in-SQL

Từ cửa sổ sqlserver management các bạn chạy lệnh sau:

SELECT 'ALTER SCHEMA dbo TRANSFER ' + s.Name + '.' + o.Name
FROM sys.Objects o
INNER JOIN sys.Schemas s on o.schema_id = s.schema_id
WHERE s.Name = 'oldschema'
And (o.Type = 'U' Or o.Type = 'P' Or o.Type = 'V')

olschema là tên schema của các bạn.

Sau khi chạy các bạn sẽ được kết quả như hình bên dưới:

ALTER SCHEMA dbo TRANSFER yourschema.Table1
ALTER SCHEMA dbo TRANSFER yourschema.Table2
ALTER SCHEMA dbo TRANSFER yourschema.Table3
ALTER SCHEMA dbo TRANSFER yourschema.Table4
ALTER SCHEMA dbo TRANSFER yourschema.Table5
ALTER SCHEMA dbo TRANSFER yourschema.Table6

và bây giờ, cách bạn chỉ cần copy hết tất quả những kết quả trên rồi bấm Excute để thay đổi Schema.

Thanks for watching!

Tags: change name schema sqlchange schema sql

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn thay đổi tên Schema trên tất cả các Table, Procedure và View cùng một lúc
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2792 11:26:31, 25/04/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.