[SQLSERVER] Sử dụng hàm NULL IF

[SQLSERVER] Sử dụng hàm NULL IF
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2132 12:36:35, 04/01/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm NULLIF() trong Sqlserver.

[SQLSERVER] USING NULLIF

Hàm NULLIF trong Sqlserver, là hàm trả về giá trị NULL nếu trong biểu thức hai giá trị 1 và 2 truyền vào bằng nhau.

Ngược lại, thì trả về giá trị 1 đầu tiên trong hàm NULLIF.

Cú pháp HÀM NULLIF: 

NULLIF(giatri1, giatri2)

Ví dụ:

SELECT NULLIF('LAPTRINHVB.NET', 'LAPTRINHVB.NET')
=> KẾT QUẢ: NULL

Ví dụ 2:

SELECT NULLIF('LAPTRINHVB.NET', 'HOWKTEAM.VN')
=> KẾT QUẢ: LAPTRINHVB.NET

Thanks for watching!

Tags: null if sql

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Sử dụng hàm NULL IF
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2132 12:36:35, 04/01/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.