NEWS

[SQLSERVER] Hướng dẫn thêm số thứ tự vào câu truy vấn select sql

[SQLSERVER] Hướng dẫn thêm số thứ tự vào câu truy vấn select sql
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 15542 09:04:12, 03/08/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm số thứ tự vào các dòng record có sẵn trong câu lệnh truy vấn SELECT của sqlserver.

Trong bài viết này, mình sẽ sử dụng bảng Employee để demo:

Ví dụ: Ta có bảng dữ liệu table Employee mặc định như hình bên dưới:

auto number sqlserver

1. Thêm cột ô số thứ tự vào, mình sẽ sử dụng câu truy vấn sau:

SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Address) AS [Số thứ tự],  LastName, FirstName, Title, TitleOfCourtesy, Address, City, Region FROM dbo.Employees

auto number sqlserver

2. Thêm cột ô số thứ tự theo nhóm (group)

Trong bảng dữ liệu, mình sẽ thêm số thứ tự thêm nhóm.

Ví dụ: bây giờ mình sẽ đánh dấu số thứ tự theo cột "City".

SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY city ORDER BY City) AS [Số thứ tự], city,
  LastName, FirstName, Title, TitleOfCourtesy, Address, Region FROM dbo.Employees ORDER BY city

Kết quả: 

auto number sqlserver

HAPPY CODING heart

Tags: autonumber

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn thêm số thứ tự vào câu truy vấn select sql
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 15542 09:04:12, 03/08/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.