[SQLSERVER] Hướng dẫn truy vấn trực tiếp file Excel từ câu lệnh T-SQL

[SQLSERVER] Hướng dẫn truy vấn trực tiếp file Excel từ câu lệnh T-SQL
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 9346 08:08:22, 23/08/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn trực tiếp file Excel từ câu lệnh SQL SERVER sử dụng lệnh OPENROWSET.

Trong các trường hợp nhập dữ liệu và các bạn muốn truy vấn trực tiếp từ một file excel và lấy dữ liệu từ những column trong file excel và lưu vào database sqlserver của bạn.

- Để truy vấn trực tiếp được Excel từ SQL SERVER, các bạn cần cài đặt Provider Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Các bạn có thể kiểm tra xem, trong Sqlserver Management Studio đã có Provider này chưa, các bạn vào theo hình ảnh bên dưới:

đọc excel từ sqlserver

- Nếu bạn nào chưa có thấy dòng Micrsoft.ACE.OLEDB.12.0, các bạn tải và cài đặt providers cho Excel ở link Microsoft bên dưới:

Link tải Provider Micrsoft.ACE.OLEDB.12.0

- Sau khi cài đặt xong, các bạn cần chạy câu lệnh cấu hình như sau:

USE [master] 
GO 
EXEC sp_configure 'Show Advanced Options', 1
RECONFIGURE
GO
EXEC sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 1
RECONFIGURE
GO
EXEC sp_MSSet_oledb_prop N'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0', N'AllowInProcess', 1
GO
EXEC

- Tiếp theo, các bạn cần cấu hình thuộc tính của Provider ACE

excel 2 sqlserver

- Các bạn cho properties, và các bạn bỏ check hết tất cả như hình bên dưới

truy van excel trong sqlserver

Nếu khi thực hiện câu lệnh truy vấn mà các bạn gặp lỗi như bên dưới, thì các bạn cần cấu hình lại services SQL server như hình tiếp tục bên dưới nhé.

Msg 7399, Level 16, State 1, Line 2 The OLE DB provider "Microsoft.Ace.OLEDB.12.0" for linked server "(null)" reported an error. Access denied. Msg 7350, Level 16, State 2, Line 2 Cannot get the column information from OLE DB provider "Microsoft.Ace.OLEDB.12.0" for linked server "(null)".

- Tiếp tục, từ cửa sổ Run, các bạn gõ vào services.msc, để cấu hình Logon cho SQLSERVER

sqlserver 2 excel

Từ giao diện cấu hình, các bạn tiếp tục chọn tên tài khoản cho logon sqlserver

cấu hình sqlserver excel

=> Sau đó, các bạn khởi động lại dịch vụ của sqlserver

cau hinh excel sqlserver

- Như vậy là các bước cấu hình đến đây đã xong, bây giờ các bạn thực hiện câu lệnh truy vấn bên dưới để truy vấn dữ liệu từ file Excel.

 SELECT * into tbl_data
FROM OPENROWSET('Microsoft.ACE.OLEDB.12.0',
        'Excel 12.0;Database=C:UsersNguyenThaoDesktopdata_taive.xls',
        'SELECT * FROM [Sheet$]')

- Ở câu lệnh trên, các bạn cần chọn lại đường dẫn file Excel của bạn, và chọn sheet các bạn cần đọc, cấu hình lại tên table tbl_data theo tên mong muốn của các bạn nhé.

- Dưới đây là hình ảnh file Excel data_taive.xls của mình

đọc excel từ sqlserver

Kết quả khi truy vấn sqlser từ câu lệnh trên:

read excel from sqlserver

HAVE FUN heart

Tags: excel2sqlserverexcel

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn truy vấn trực tiếp file Excel từ câu lệnh T-SQL
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 9346 08:08:22, 23/08/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.