NEWS

[SQLSERVER] Sử dụng từ khóa Offset và Fetch để phân trang trong sqlserver

[SQLSERVER] Sử dụng từ khóa Offset và Fetch để phân trang trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14499 09:28:59, 21/05/2018C#   In bài viết

Từ phiên bản sqlserver 2012 trở đi, Sql cung cấp cho chúng ta hai từ khóa Offset và Fetch dùng để phân trang dữ liệu trong database SQL SERVER.

Dưới đây, là ví dụ:

Lấy ra 5 dòng từ vị trí offset 10.

SELECT First Name + ' ' + Last Name FROM Employees     
ORDER BY First Name OFFSET 10 ROWS FETCH NEXT 5 ROWS ONLY;  

Lệnh offset và Fetch được sử dụng sau lệnh Order by

Chúc các bạn thành công!

 

 

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Sử dụng từ khóa Offset và Fetch để phân trang trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14499 09:28:59, 21/05/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.