[C#] Hướng dẫn lấy tọa độ con trỏ chuột trên Form csharp

[C#] Hướng dẫn lấy tọa độ con trỏ chuột trên Form csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 14073 08:34:43, 10/11/2017DEVEXPRESS   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy tọa độ con trỏ chuột trong C#. Trong bài hướng dẫn này, có kèm theo hiệu ứng.

Là khi chúng ta di chuyển con trỏ chuột đến đâu thì chúng ta sẽ vẽ một đường line từ gốc tọa độ (0,0) trên form đến vị trí con trỏ chuột đang di chuyển.

Ứng dụng này rất đơn giản các bạn chỉ cần sử dụng 2 Label.

Các bạn có thể xem demo ở bên dưới:

Lấy tọa độ con trỏ chuột C#

Source code C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace cursor_point
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    Graphics paper;
    Point p = new Point(0, 0);
    Pen pen = new Pen(Color.Red);
    private void drawLine(Graphics paper)
    {
      paper.DrawLine(pen, new Point(0, 0), p);

    }

    private void moveLine(int mouseX, int mouseY)
    {
      p.X = mouseX;
      p.Y = mouseY;
    }
    private void Form1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      lblXX.Text = e.X.ToString();
      lblYY.Text = e.Y.ToString();

      lblXX.Location = new Point(e.X - lblXX.Width, e.Y);
      lblYY.Location = new Point(e.X, e.Y - lblYY.Height);

      moveLine(e.X, e.Y);
      this.Invalidate();
    }

    private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
      paper = e.Graphics;
      drawLine(paper);
    }
  }
}

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn lấy tọa độ con trỏ chuột trên Form csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 14073 08:34:43, 10/11/2017DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.