NEWS

[C#] Tạo hiệu ứng Window Matrix Effect

[C#] Tạo hiệu ứng Window Matrix Effect
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2605 12:05:29, 26/07/2021DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn chia sẽ các bạn cách tạo hiệu ứng Window Matrix Effect trên Winform C#.

[C#] Window Matrix Effect Winform

Dưới đây là giao diện demo hiệu ứng:

window_matrix_effect

Các bạn có thể xem video:

Để thực hiện hiệu ứng này, đơn giản các bạn chỉ cần chụp màn hình lại rồi set vào background của winform.

Khi chụp nhiều lần theo một timer thì các bạn sẽ thấy hình ảnh hiệu ứng Matrix nó bị loop liên tục.

Source code Window Matrix C#:

using System;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowMatrix
{
  public partial class MainForm : Form
  {
    public MainForm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void timerDraw_Tick(object sender, EventArgs e) => 
      BackgroundImage = CaptureRegion(Bounds);
    
    public static Bitmap CaptureRegion(Rectangle rect)
    {
      Bitmap screenshot = new Bitmap(rect.Width, rect.Height, PixelFormat.Format32bppRgb);

      using (Graphics graphics = Graphics.FromImage(screenshot))
      {
        graphics.CopyFromScreen(rect.Location, Point.Empty, rect.Size);
      }

      return screenshot;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Tạo hiệu ứng Window Matrix Effect
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2605 12:05:29, 26/07/2021DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.