CHUYÊN ĐỀ DATABASE

[SQLSERVER] Kiểu dữ liệu đặc biệt NULL trong sql server

[SQLSERVER] Kiểu dữ liệu đặc biệt NULL trong sql server0

👤Thảo meo 🕔09:30:41, 18/08/2017

Bài viết hôm nay, mình sẽ nói về kiểu dữ liệu đặc biệt NULL trong Sql server.

1. NULL l...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Hướng dẫn tách họ và tên ra khỏi fullname trong sql server

[SQLSERVER] Hướng dẫn tách họ và tên ra khỏi fullname trong sql server0

👤Thảo meo 🕔10:29:11, 11/08/2017

Hôm nay, mình sẽ chia sẽ cho các bạn đoạn code nhỏ dùng để tách họ chữ lót và tên ra khỏi dữ liệu sqlserver.

Đọc tiếp

[SQLSERVER] Lấy tất cả những ngày cuối tuần (chủ nhật) trong một năm

[SQLSERVER] Lấy tất cả những ngày cuối tuần (chủ nhật) trong một năm 0

👤Thảo meo 🕔12:53:50, 27/07/2017

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn liệt kê ra những ngày cuối tuần trong một năm. Ví dụ: ngày chủ nhật, bạn có th...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Truy vấn  nhiều column thành một Column sử dụng từ khóa STUFF trong SQL

[SQLSERVER] Truy vấn nhiều column thành một Column sử dụng từ khóa STUFF trong SQL0

👤Thảo meo 🕔13:40:31, 21/07/2017

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng từ khóa STUFF trong Sql để truy vấn dữ liệu nhiều cột thành một cột.<...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Hướng dẫn cấu hình tạo bản sao đồng bộ dữ liệu giữa 2 server sử dụng Replication trong Sqlserver

[SQLSERVER] Hướng dẫn cấu hình tạo bản sao đồng bộ dữ liệu giữa 2 server sử dụng Replication trong Sqlserver0

👤Thảo meo 🕔21:18:31, 19/07/2017

Tạo bảng sao dữ liệu (replication) là công việc rất quan trọng đối với người quản trị dữ liệu, cho phép chia sẻ, phân tán, đồng ...

Đọc tiếp
[SQL SERVER] Bật chức năng hiển thị số thứ tự dòng Code trong Sqlserver Management Studio

[SQL SERVER] Bật chức năng hiển thị số thứ tự dòng Code trong Sqlserver Management Studio0

👤Thảo meo 🕔08:31:00, 01/07/2017

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn hiển thị số thứ tự dòng code trong SQL Server Management Studio (SSMS).

...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng BCP để import và export dữ liệu hàng loạt trong SQL

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng BCP để import và export dữ liệu hàng loạt trong SQL0

👤Thảo meo 🕔09:25:49, 19/06/2017

Bài viết hôm nay, mình xin giới thiệu với các bạn về công cụ BCP trong sqlserver. Dùng để import và export dữ liệu hàng loạt trong...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Hướng dẫn insert image vào cơ sở dữ liệu sử dụng OPENROWSET

[SQLSERVER] Hướng dẫn insert image vào cơ sở dữ liệu sử dụng OPENROWSET0

👤Thảo meo 🕔20:21:05, 18/06/2017

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng OPENROWSET trong Sqlserver để đọc file hình ảnh từ ổ đĩa của bạn và l...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Chia sẽ hàm đọc số thành chữ tiếng việt

[SQLSERVER] Chia sẽ hàm đọc số thành chữ tiếng việt0

👤Thảo meo 🕔07:23:04, 14/06/2017

Hôm nay, mình xin chia sẽ cho các bạn một function đọc số thành chữ tiếng việt trong sqlserver. Khi chạy hàm xong mình chỉ cần truy ...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Câu lệnh Sql theo dõi tốc độ truy vấn T-sql trong SERVER

[SQLSERVER] Câu lệnh Sql theo dõi tốc độ truy vấn T-sql trong SERVER0

👤Thảo meo 🕔10:19:28, 08/06/2017

Nếu bạn là một admin quản lý database server của công ty, bỗng nhiên một ngày đẹp trời, dữ liệu truy vấn đến server của các bạn b...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng chức năng tìm kiếm Full Text Search SQL SERVER 2016

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng chức năng tìm kiếm Full Text Search SQL SERVER 20160

👤Thảo meo 🕔09:04:29, 08/06/2017

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng Full-Text Search trong Sqlserver. Trong bài viết này mình sử dụng Sql...

Đọc tiếp
[SQL] Hướng dẫn tạo mã code (mã phiếu)  tự động  trong SQL SERVER 2016

[SQL] Hướng dẫn tạo mã code (mã phiếu) tự động trong SQL SERVER 20160

👤Thảo meo 🕔10:51:46, 18/04/2017

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo mã kiện tự động trong Sqlserver 2016. Phiên bản mình đang sử dụng là S...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Mã hóa dữ liệu một chiều md5 và mã hóa đối xứng hai chiều trong Sqlserver

[SQLSERVER] Mã hóa dữ liệu một chiều md5 và mã hóa đối xứng hai chiều trong Sqlserver0

👤Thảo meo 🕔09:23:14, 05/04/2017

Mã hóa là một phương pháp quan trọng nhằm bảo mật dữ liệu. Nếu các bạn có những dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, tài khoản ng...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Hướng dẫn di chuyển dữ liệu giữa các table (Insert into ... Select ... from)

[SQLSERVER] Hướng dẫn di chuyển dữ liệu giữa các table (Insert into ... Select ... from)0

👤Thảo meo 🕔12:20:49, 04/04/2017

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách di chuyển các record qua lại giữa các bảng bằng SQL Server 2016. Sử dụng T-sql,&...

Đọc tiếp
[SQL] Tìm hiểu và sử dụng Json trong Sqlserver 2016

[SQL] Tìm hiểu và sử dụng Json trong Sqlserver 20160

👤Thảo meo 🕔07:49:15, 04/04/2017

Trong Microsoft Sqlserver 2016, microsoft đã tích hợp thêm Json vào trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu này. Vì thế, các bạn có thể thấ...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Hướng dẫn giảm bớt dung lượng file Log Database

[SQLSERVER] Hướng dẫn giảm bớt dung lượng file Log Database0

👤Thảo meo 🕔09:01:38, 18/03/2017

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách làm giảm dung lượng file Log trong Database của SQL Server.

Đọc tiếp

Phân trang trong cơ sở dữ liệu SQL SERVER

Phân trang trong cơ sở dữ liệu SQL SERVER0

👤Thảo meo 🕔10:00:03, 24/02/2017

Phân trang trong cơ sở dữ liệu (Panigation SQLSERVER) là gì? Hôm nay, m&igrav...

Đọc tiếp
Hướng dẫn Backup và nén Database Sqlserver và sau đó upload file lên FTP Server

Hướng dẫn Backup và nén Database Sqlserver và sau đó upload file lên FTP Server0

👤Thảo meo 🕔22:59:41, 13/01/2017

Hôm nay, mình xin tiếp tục hướng dẫn cho các bạn backup và nén d...

Đọc tiếp
Linked server SQL 2016 - kết nối 2 database từ 2 server khác nhau cùng làm việc trên một server SQL

Linked server SQL 2016 - kết nối 2 database từ 2 server khác nhau cùng làm việc trên một server SQL0

👤TONA 🕔21:53:48, 08/11/2016

Linked Server là cơ chế cho phép kết nối từ một SQL Server tới một data...

Đọc tiếp
Hướng dẫn sử dụng CASE trong SQL

Hướng dẫn sử dụng CASE trong SQL0

👤TONA 🕔11:20:43, 01/09/2016

Trong SQL Sever, hàm CASE kiểm định giá trị dựa trên danh sách điều kiện đ...

Đọc tiếp
Hướng dẫn tìm kiếm và xóa dữ liệu trùng lắp Duplicate trong Microsoft Sqlserver 2016

Hướng dẫn tìm kiếm và xóa dữ liệu trùng lắp Duplicate trong Microsoft Sqlserver 20160

👤Thảo meo 🕔19:33:29, 23/08/2016

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm v&agra...

Đọc tiếp
Hướng dẫn truy vấn chéo Cross Tab Query (PIVOT TABLE)  SQL SERVER

Hướng dẫn truy vấn chéo Cross Tab Query (PIVOT TABLE) SQL SERVER0

👤Thảo meo 🕔08:46:14, 11/08/2016

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách truy vấn chéo hay còn gọ...

Đọc tiếp
Khôi phục dữ liệu trước thời điểm xóa nhầm sqlserver 2008

Khôi phục dữ liệu trước thời điểm xóa nhầm sqlserver 20080

👤Thảo meo 🕔21:08:20, 18/03/2016

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn khôi phục dữ liệu lại trước t...

Đọc tiếp
Hướng dẫn sử dụng Trigger trong Sqlserver

Hướng dẫn sử dụng Trigger trong Sqlserver0

👤Thảo meo 🕔18:52:37, 25/02/2016

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng Trigger trong Sqlserve...

Đọc tiếp
Hướng dẫn public sqlserver và website ra Internet.

Hướng dẫn public sqlserver và website ra Internet.0

👤Thảo meo 🕔19:46:09, 23/02/2016

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cấu hình sqlserver và website đ...

Đọc tiếp
Các loại Join trong SQL

Các loại Join trong SQL0

👤Mr. Cùi Bắp 🕔21:44:49, 23/10/2015

Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn các các lệnh Join trong SQL, bài này mình đọc thấy hay, dễ hiểu và đơn giản n&...

Đọc tiếp
Giới thiệu về View

Giới thiệu về View0

👤Hoàng Tử Nhỏ 🕔18:18:08, 23/10/2015

Bài viết này mình sẽ nói một vài điều về view trong SQL Server. View là gì? View là một bảng ảo mà dữ liệu c...

Đọc tiếp
Các lệnh và các mệnh đề cơ bản trong SQL - Phần 2

Các lệnh và các mệnh đề cơ bản trong SQL - Phần 20

👤Hoàng Tử Nhỏ 🕔18:33:03, 18/10/2015

Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu tiếp các lệnh cơ bản trong SQL. Sử dụng các Hàm Conversion - Hàm chuyển đổi , hàm ngà...

Đọc tiếp
Các lệnh và các mệnh đề cơ bản trong SQL - Phần 1

Các lệnh và các mệnh đề cơ bản trong SQL - Phần 10

👤Hoàng Tử Nhỏ 🕔09:19:35, 17/10/2015

Hôm nào mình xin hướng dẫn các bạn, sử dụng các hàm cơ bản trong sql server, tạo table, insert dữ liệu vào table, cập nhật v&...

Đọc tiếp
Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong MS SQL Server

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong MS SQL Server0

👤Hoàng Tử Nhỏ 🕔07:40:03, 17/10/2015

Mình làm một bài viết về danh sách các hàm hệ thống xử lý chuỗi trong SQL. Danh sách các hàm xử lý n&agr...

Đọc tiếp