NEWS

[DATABASE] Cách query cộng trừ dồn dần trong Sqlserver

[DATABASE] Cách query cộng trừ dồn dần trong Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3103 13:31:22, 08/08/2023DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn các truy vấn cộng trừ dồn trong cơ sở dữ liệu SQL server.

[SQLSERVER] Cách tính cộng trừ dồn trong sqlserver 

Trong SQL server, có cung cấp cho chúng ta hàm SUM OVER, giúp cho chúng ta có thể cộng trừ dồn dữ liệu trên bảng một cách nhanh chóng.

Ví dụ chúng ta có bảng dữ liệu như hình bên dưới đây:

sum_over

Ở hình trên, các bạn nhìn ở công Sum = là cột dữ liệu mà chúng ta muốn cộng hoặc trừ dồn tùy ý.

Cú pháp, này thường được dùng khi các bạn muốn query tính tổng hóa đơn mua hàng hoặc xuất kho theo ngày.

SELECT ID, AccountID, Quantity, 
       SUM(Quantity) OVER (PARTITION BY AccountID ) AS TopBorcT 

       FROM #Empl ORDER BY AccountID

Thanks for watching! 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

[DATABASE] Cách query cộng trừ dồn dần trong Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3103 13:31:22, 08/08/2023DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp