TOPIC camera

Hướng dẫn chụp ảnh từ camera sử dụng thư viện AForge.NET

Hướng dẫn chụp ảnh từ camera sử dụng thư viện AForge.NET0

👤Thảo meo 🕔20:27:30, 28/01/2016

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn viết ứng dụng sử dụng camera c...

Đọc tiếp
Viết ứng dụng chia sẽ Camera trong mạng LAN sử dụng giao thức UDP

Viết ứng dụng chia sẽ Camera trong mạng LAN sử dụng giao thức UDP0

👤Thảo meo 🕔21:15:22, 11/01/2016

Viết ứng dụng chia sẽ Camera trong mạng LAN sử dụng giao thức UDP, trong b&agrav...

Đọc tiếp