CHUYÊN MỤC ANDROID

[ANDROID] Sử dụng Fused Location Provider Api để định vị GPS

[ANDROID] Sử dụng Fused Location Provider Api để định vị GPS0

👤Thảo meo 🕔10:13:40, 11/08/2017

Bài viết hôm nay, mình sẽ chia sẽ cho các bạn sử dụng thư viện Fused Location Api trong Android để định vị kinh độ và vĩ ...

Đọc tiếp
[ANDROID] Hướng dẫn viết ứng dụng Scan multi QR code tại một thời điểm

[ANDROID] Hướng dẫn viết ứng dụng Scan multi QR code tại một thời điểm0

👤Thảo meo 🕔20:08:49, 12/07/2017

Hôm trước, mình đã có một bài viết hướng dẫn các bạn viết ứng dụng Scan QR code tro...

Đọc tiếp
Hướng dẫn viết ứng dụng đọc QR code sử dụng thư viện Zxing Google (scan or reader QR code)

Hướng dẫn viết ứng dụng đọc QR code sử dụng thư viện Zxing Google (scan or reader QR code)0

👤Thảo meo 🕔13:53:59, 16/04/2016

Hôm mình, mình xin hướng dẫn các bạn viết ứng dụng đọc mã QR code t...

Đọc tiếp