TOPIC đọc mã vạch

[C# - ANDROID] Viết ứng dụng android và Csharp thành máy quét mã vạch Qrcode

[C# - ANDROID] Viết ứng dụng android và Csharp thành máy quét mã vạch Qrcode0

👤Thảo meo 🕔14:23:23, 23/09/2017

Bài viết hôm nay, mình sẽ chia sẽ cho các bạn cách sử dụng phần mềm android và app C# trên windows kế...

Đọc tiếp