TOPIC

[C#] Garbage Collector (GC) là gì? Cách giải phóng bộ nhớ trên ứng dụng Winform khi các đối tượng không còn sử dụng

[C#] Garbage Collector (GC) là gì? Cách giải phóng bộ nhớ trên ứng dụng Winform khi các đối tượng không còn sử dụng0

👤Thảo Meo 🕔13:53:35, 24/02/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ nói về giải phóng bộ nhớ trên ứng dụng C#, winform, giúp c...

Đọc tiếp