TOPIC text to speed

Lập trình ứng dụng nhận dạng giọng nói (Text To Speed) bằng VB.NET

Lập trình ứng dụng nhận dạng giọng nói (Text To Speed) bằng VB.NET0

👤Thảo meo 🕔19:52:59, 07/12/2015

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn, sử dụng thư viện System.speed; có sẵn trong windows, để nhận dạng giọng nói, v&agrav...

Đọc tiếp