NEWS

[C#] Hướng dẫn bắt sự kiện submit form khi enter ở textbox username hoặc mật khẩu

[C#] Hướng dẫn bắt sự kiện submit form khi enter ở textbox username hoặc mật khẩu
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8639 13:01:51, 19/08/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng các bạn các bắt sự kiện Submit Form trong lập trình c# winform sử dụng KeyPreview và event KeyDown.

[C#] Enter to submit winform login

Ví dụ: mình có giao diện màn hình đăng nhập như hình bên dưới.

login_form_csharp

Ở form trên các bạn thấy, khi các bạn muốn đăng nhập vào hệ thống.

Các bạn sẽ điền username và password rồi bấm nút Login.

Nhưng trong bài viết là mình muốn khi mình đang khi mình đang ở bất kỳ vị trí nào trên form, mình chỉ cần gõ enter là bắt sự kiện login.

Thay vì chúng ta phải di chuyển chuột vào nút login.

Cách thực hiện Enter để submit winform c#:

Mình chỉ cần set thuộc tính KeyPreview = true, và viết sự kiện cho event form1_keyDown là xong.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace LoginForm
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.KeyPreview = true;
      this.KeyDown += Form1_KeyDown;
    
    }

    

    private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if(e.KeyCode == Keys.Enter)
      {
        button1_Click(sender, e);
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (String.IsNullOrEmpty(txt_username.Text.Trim()))
      {
        MessageBox.Show("Please enter username!");
        txt_username.Focus();
        return;
      }

      if (String.IsNullOrEmpty(txt_password.Text.Trim()))
      {
        MessageBox.Show("Please enter password!");
        txt_username.Focus();
        return;
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: auto submit c# formkeydownload submit form c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn bắt sự kiện submit form khi enter ở textbox username hoặc mật khẩu
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8639 13:01:51, 19/08/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.