NEWS

[C#] Viết ứng dụng đồng hồ Circular Progress trong lập trình Csharp

[C#] Viết ứng dụng đồng hồ Circular Progress trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 15209 10:11:53, 12/04/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng component Circular Progress bar để viết chương trình ứng dụng đồng hồ  C# chạy Real time.

Chương trình này cũng rất đơn giản:

HƯỚNG DẪN VIẾT ỨNG DỤNG TẠO ĐỒNG HỒ BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

Các bạn chỉ cần Vào thư viện Nuget, cài đặt component circular progress bar vào solution của mình. Sau đó, kéo 2 file dll mà Nuget tải về vào thanh công cụ toolbox rồi các bạn lấy ra sử dụng

Và sử dụng 1 timer lấy giờ hệ thống.

Dưới đây là giao diện ứng dụng đồng hồ bằng C#

đồng hồ C#

Dưới đây là source code đồng hồ bằng ngôn ngữ lập trình csharp:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Clock
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void circularProgressBar1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      System.Timers.Timer timer = new System.Timers.Timer();
      timer.Interval = 1000;
      timer.Elapsed += Timer_Elapsed;
      timer.Start();
    }

    private void Timer_Elapsed(object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e)
    {
      circularProgressBar1.Invoke((MethodInvoker)delegate
      {
        circularProgressBar1.Text = DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss");
        circularProgressBar1.SubscriptText = DateTime.Now.ToString("tt");
      });
    }
  }
}

HAVE FUN :) heart

DOWNLOAD SOURCE

Theo FoxLearn

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Viết ứng dụng đồng hồ Circular Progress trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 15209 10:11:53, 12/04/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.