Bài viết mới

[C#] Viết ứng dụng đồng hồ Circular Progress trong lập trình Csharp

[C#] Viết ứng dụng đồng hồ Circular Progress trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4419 10:11:53, 12/04/2017CSHARP   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng component Circular Progress bar để viết chương trình ứng dụng đồng hồ  C# chạy Real time.

Chương trình này cũng rất đơn giản:

HƯỚNG DẪN VIẾT ỨNG DỤNG TẠO ĐỒNG HỒ BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

Các bạn chỉ cần Vào thư viện Nuget, cài đặt component circular progress bar vào solution của mình. Sau đó, kéo 2 file dll mà Nuget tải về vào thanh công cụ toolbox rồi các bạn lấy ra sử dụng

Và sử dụng 1 timer lấy giờ hệ thống.

Dưới đây là giao diện ứng dụng đồng hồ bằng C#

đồng hồ C#

Dưới đây là source code đồng hồ bằng ngôn ngữ lập trình csharp:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Clock
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void circularProgressBar1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      System.Timers.Timer timer = new System.Timers.Timer();
      timer.Interval = 1000;
      timer.Elapsed += Timer_Elapsed;
      timer.Start();
    }

    private void Timer_Elapsed(object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e)
    {
      circularProgressBar1.Invoke((MethodInvoker)delegate
      {
        circularProgressBar1.Text = DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss");
        circularProgressBar1.SubscriptText = DateTime.Now.ToString("tt");
      });
    }
  }
}

HAVE FUN :) heart

DOWNLOAD SOURCE

Theo FoxLearn

Tags: timerprocessftpserverdownload fileupload file

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Viết ứng dụng đồng hồ Circular Progress trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4419 10:11:53, 12/04/2017CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.