[C#] Hàm chuyển tiếng việt có dấu sang không dấu lập trình C#

[C#] Hàm chuyển tiếng việt có dấu sang không dấu lập trình C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 22251 19:04:36, 19/04/2017C#   In bài viết

Hôm nay, mình chia sẽ cho các bạn hàm chuyển tiếng việt có dấu sang tiếng việt không dấu trong lập trình C#. Để chuyển tiếng việt có dấu thành không dấu mình sẽ dùng hàm replace các ký tự có dấu tiếng việt thành không dấu.

Ví dụ: 

á, à, ả, ã, ạ => a

Á, À, Ả, Ã, Ạ => A

ê, ế, ề, ệ => e

Ê, Ế, Ế, Ệ => E

ư, ứ, ừ, ữ, ử, ự => u

....

[C#] Hàm chuyển tiếng việt có dấu sang không dấu lập trình C#

Dưới đây là giao diện demo của ứng dụng:

chuyen tieng viet co dau sang khong dau c#

Source code C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace RemoveUnicode
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private static readonly string[] VietnameseSigns = new string[]

  {

    "aAeEoOuUiIdDyY",

    "áàạảãâấầậẩẫăắằặẳẵ",

    "ÁÀẠẢÃÂẤẦẬẨẪĂẮẰẶẲẴ",

    "éèẹẻẽêếềệểễ",

    "ÉÈẸẺẼÊẾỀỆỂỄ",

    "óòọỏõôốồộổỗơớờợởỡ",

    "ÓÒỌỎÕÔỐỒỘỔỖƠỚỜỢỞỠ",

    "úùụủũưứừựửữ",

    "ÚÙỤỦŨƯỨỪỰỬỮ",

    "íìịỉĩ",

    "ÍÌỊỈĨ",

    "đ",

    "Đ",

    "ýỳỵỷỹ",

    "ÝỲỴỶỸ"

  };    public static string RemoveSign4VietnameseString(string str)

    {

      //Tiến hành thay thế , lọc bỏ dấu cho chuỗi

      for (int i = 1; i < VietnameseSigns.Length; i++)

      {

        for (int j = 0; j < VietnameseSigns[i].Length; j++)

          str = str.Replace(VietnameseSigns[i][j], VietnameseSigns[0][i - 1]);

      }

      return str;

    }

  
  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txtOutput.Text = RemoveSign4VietnameseString(txtInput.Text);
    }
  }
}

HAVE FUN :)

Tags: tiếng việt

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hàm chuyển tiếng việt có dấu sang không dấu lập trình C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 22251 19:04:36, 19/04/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.