NEWS

[C#] Hướng dẫn xóa bỏ ký tự đặc biệt ra khỏi chuỗi string trên winform

[C#] Hướng dẫn xóa bỏ ký tự đặc biệt ra khỏi chuỗi string trên winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12772 13:23:33, 07/04/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách xóa tất cả những ký tự đặc biệt ra khỏi chuỗi trên lập trình C#, Winform.

[C#] Remove a character from a string Winform

Nếu có một số ký tự đặc biệt như % ^ & * () trong các chuỗi văn bản và bây giờ, bạn muốn xóa các ký tự cụ thể của luận văn khỏi các chuỗi . Để loại bỏ từng cái một sẽ tốn nhiều thời gian

special_character_csharp

Cách 1: Sử dụng hàm string.Replace() để thay thế 

using System;

namespace remore_characters_from_string
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string str = "Something @to ,Write.;';";
      string[] charsToRemove = new string[] { "@", ",", ".", ";", "'" };
      foreach (var c in charsToRemove)
      {
        str = str.Replace(c, string.Empty);
      }
      Console.WriteLine(str);
    }
  }
}

// Kết quả: Something to Write

Cách 2: Sử dụng string.Join()string.Split()

using System;

namespace remore_characters_from_string
{
    static void Main(string[] args)
    {
      string str = "Something @to ,Write.;';";
      str = string.Join("", str.Split('@', ',', '.', ';', '\''));
      Console.WriteLine(str);
    }
  }
}

Cách 3: Sử dụng Regex biểu thức chính quy để tìm các ký tự đặc biệt và sau đó thay thế bằng chuỗi empty

using System;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace remore_characters_from_string
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string str = "Something @to ,Write.;';";
      str = Regex.Replace(str, "[@,\\.\";'\\\\]", string.Empty);
      Console.WriteLine(str);
    }
  }
}

Cách 4: Sử dụng Linq để xóa

using System;
using System.Linq;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace remore_characters_from_string
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string str = "Something @to ,Write.;';";
      str = new string((from c in str
               where char.IsWhiteSpace(c) || char.IsLetterOrDigit(c)
               select c
          ).ToArray());
      Console.WriteLine(str);
    }
  }
}

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn xóa bỏ ký tự đặc biệt ra khỏi chuỗi string trên winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12772 13:23:33, 07/04/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.