Bài viết mới

[C#] Hướng dẫn ghi thông tin cài đặt setting form vào file INI

[C#] Hướng dẫn ghi thông tin cài đặt setting form vào file INI
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2975 08:22:05, 21/12/2017CSHARP   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn ghi các thuộc tính cài đặt của winform vào file setting INI file C#.

1. Tổng quan một file ini

Dưới đây là cấu trúc của một file setting như sau:

[Section]
Key=Value

Ví dụ mình muốn lưu cái "Tự động đăng nhập" cho phần mềm của mình thì File ini sẽ có dạng sau :

[TuDongDangNhap]
KichHoat=1
TaiKhoan=buiducduy111

2. Thực hiện trong C#

2.1 . Đừng quên " using System.Runtime.InteropServices;" để có thể sử dụng các hàm API
2.2. Sử dụng DLL :  kernel32

[DllImport("kernel32")]
    private static extern long WritePrivateProfileString(string section, string key, string val, string filepath);
    [DllImport("kernel32")]
    private static extern long GetPrivateProfileString(string section, string key, string def, StringBuilder retVal, int size, string filepath);

OK vậy là bạn có thể Đọc/Ghi dữ liệu từ file setting theo cách trên

Nếu chưa làm được hãy xem code dưới đây (Bạn chỉ cần sử dụng INI.READ và INI.WRITE thôi)

public class INI
  {
    [DllImport("kernel32")]
    private static extern long WritePrivateProfileString(string section, string key, string val, string filepath);
    [DllImport("kernel32")]
    private static extern long GetPrivateProfileString(string section, string key, string def, StringBuilder retVal, int size, string filepath);

public static string READ(string szFile, string szSection, string szKey)
    {
      StringBuilder tmp = new StringBuilder(255);
      long i = GetPrivateProfileString(szSection, szKey, "", tmp, 255, szFile);
      return tmp.ToString();
    }
    public static void WRITE(string szFile, string szSection, string szKey, string szData)
    {
      WritePrivateProfileString(szSection, szKey, szData, szFile);
    }
  }

3. Thực hành
Ví dụ : (Sử dụng class INI được xây dựng bên trên)

INI.WRITE("Data.ini","TuDongDangNhap","TaiKhoan", "buiducduy");
INI.WRITE("Data.ini","TuDongDangNhap","KichHoat", "1");

Kết quả trong Data.ini :
[TuDongDangNhap]
TaiKhoan=buiducduy111
KichHoat=1

string s = INI.READ("Data.ini","TuDongDangNhap","TaiKhoan");
MessageBox.Show(s);

Kết quả "buiducduy";

OK. Nếu chưa hiểu bạn cứ comment ở dưới nhé!

 

Theo thuvienwinform

Tags:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn ghi thông tin cài đặt setting form vào file INI
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2975 08:22:05, 21/12/2017CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.