NEWS

[C#] Hướng dẫn DeCaptcha sử dụng thư viện Aforge.NET

[C#] Hướng dẫn DeCaptcha sử dụng thư viện Aforge.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12240 22:53:23, 18/08/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách DeCaptcha sử dụng thư viện AForge.NET trong lập trình Csharp.

[C#] TUTORIAL DECAPTCHA WITH AFORGE.NET WINFORM

Chắc các bạn ai cũng biết Captcha là gì? nó được dùng để bảo mật chống spam, thường được thấy trong các form tạo tài khoản website, submit form.

Hiện tại, thì bài viết này chắc cũng ít được ứng dụng, vì vậy giờ đa số các website đều sử dụng thư viện Recaptcha API của Google.

Nhưng bài viết này, mình viết để các bạn tham khảo.

Vậy Decaptcha là gì? 

Decptcha là cách chúng ta giải mã hình ảnh của Captcha thành chuỗi (string) để điền vào mẫu form để mình gởi http request auto.

Dưới đây là giao diện demo của ứng dụng:

decaptcha c#

Đầu tiên các bạn cần import thư viện Aforge.NET và Tesseract vào từ Nuget.

Hoặc các bạn có thể chép từ thư viện từ download source code của mình bên dưới.

Source code C# Decaptcha:

using AForge.Imaging.Filters;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Tesseract;

namespace DeCaptcha
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private string reconhecerCaptcha(Image img)
    {
      Bitmap imagem = new Bitmap(img);
      imagem = imagem.Clone(new Rectangle(0, 0, img.Width, img.Height), System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format24bppRgb);
      Erosion erosion = new Erosion();
      Dilatation dilatation = new Dilatation();
      Invert inverter = new Invert();
      ColorFiltering cor = new ColorFiltering();
      cor.Blue = new AForge.IntRange(200, 255);
      cor.Red = new AForge.IntRange(200, 255);
      cor.Green = new AForge.IntRange(200, 255);
      Opening open = new Opening();
      BlobsFiltering bc = new BlobsFiltering();
      Closing close = new Closing();
      GaussianSharpen gs = new GaussianSharpen();
      ContrastCorrection cc = new ContrastCorrection();
      bc.MinHeight = 10;
      FiltersSequence seq = new FiltersSequence(gs, inverter, open, inverter, bc, inverter, open, cc, cor, bc, inverter);
      pic_decaptcha.Image = seq.Apply(imagem);
      string reconhecido = OCR((Bitmap)pic_decaptcha.Image);
      return reconhecido;
    }

    private string OCR(Bitmap b)
    {
      string res = "";
      using (var engine = new TesseractEngine(@"tessdata", "eng", EngineMode.Default))
      {
        engine.SetVariable("tessedit_char_whitelist", "1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ");
        engine.SetVariable("tessedit_unrej_any_wd", true);

        using (var page = engine.Process(b, PageSegMode.SingleLine))
          res = page.GetText();
      }
      return res;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if(openFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pic_orgin.LoadAsync( openFileDialog.FileName);
      }
      
    }
    private void btn_decaptcha_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      resultLabel.Text = reconhecerCaptcha(pic_orgin.Image);

    }
  }
}

HAPPY CODING heart

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn DeCaptcha sử dụng thư viện Aforge.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12240 22:53:23, 18/08/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.