NEWS

[C#] Hướng dẫn lấy thông tin và kiểm tra tình trạng online hay offline trong máy Local và mạng LAN

[C#] Hướng dẫn lấy thông tin và kiểm tra tình trạng online hay offline trong máy Local và mạng LAN
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10347 13:23:20, 07/11/2017C#   In bài viết

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng WMI thư viện System.Management để liệt kê tất cả máy in trong máy tính (Local) và mạng nội bộ (LAN). Và kiểm tra tình trạng Online hay Offline bằng ngôn ngữ lập trình C#.

Trong lập trình ứng dụng, nhiều lúc các bạn sẽ có nhu cầu in Report là phổ biến. Nếu các bạn in hóa đơn thì luôn muốn phần mềm của mình phải in đúng máy in của nó.

máy in lập trình csharp

Mình ví dụ nếu các bạn In tem, hay hóa đơn bán lẻ, thì các bạn sẽ có một máy in chuyên dụng. Vậy là làm thế nào để xác định phần mềm của mình chỉ in đúng máy in mình chỉ định. Đúng kích thước và khổ giấy.

Bài viết dưới đây, sẽ hướng dẫn các bạn liệt kê tất cả các máy in Local và mạng in trong mạng Lan, và check tình trạng đang mở hay đang tắt của từng máy.

Các bạn có thể sử dụng để setup máy in default vào phần mềm của mình khi in Report.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

lấy thông tin máy in lập trình C#

Source code ứng dụng C# Printer:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Management;
using System.Drawing.Printing;

namespace WindowsFormsApplication2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //foreach (string printer in System.Drawing.Printing.PrinterSettings.InstalledPrinters)
      //{
      //  MessageBox.Show(printer);
      //}

    }
    private void PrinterList()
    {
      // USING WMI. (WINDOWS MANAGEMENT INSTRUMENTATION)

      System.Management.ManagementScope objMS =
        new System.Management.ManagementScope(ManagementPath.DefaultPath);
      objMS.Connect();

      SelectQuery objQuery = new SelectQuery("SELECT * FROM Win32_Printer");
      ManagementObjectSearcher objMOS = new ManagementObjectSearcher(objMS, objQuery);
      System.Management.ManagementObjectCollection objMOC = objMOS.Get();

      foreach (ManagementObject Printers in objMOC)
      {
        string[] arr = new string[4];
        if (Convert.ToBoolean(Printers["Local"]))    // LOCAL PRINTERS.
        {
          if (Printers["WorkOffline"].ToString().ToLower().Equals("true"))
          {
            arr[0] = Printers["Name"].ToString();
            arr[1] = "Đang tắt";
            ListViewItem itm = new ListViewItem(arr);
            lvLocal.Items.Add(itm);

          }

          else
          {
            arr[0] = Printers["Name"].ToString();
            arr[1] = "Đang mở";
            ListViewItem itm = new ListViewItem(arr);
            lvLocal.Items.Add(itm);
          }        }
        if (Convert.ToBoolean(Printers["Network"]))   // ALL NETWORK PRINTERS.
        {
          if (Printers["WorkOffline"].ToString().ToLower().Equals("true"))
          {
            arr[0] = Printers["Name"].ToString();
            arr[1] = "Đang tắt";
            ListViewItem itm = new ListViewItem(arr);
            lvLan.Items.Add(itm);

          }

          else
          {
            arr[0] = Printers["Name"].ToString();
            arr[1] = "Đang mở";
            ListViewItem itm = new ListViewItem(arr);
            lvLan.Items.Add(itm);
          }
        }
      }
    }


    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lvLan.Items.Clear();
      lvLocal.Items.Clear();
      PrinterList();
    }
  }
}

DOWNLOAD SOURCE

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn lấy thông tin và kiểm tra tình trạng online hay offline trong máy Local và mạng LAN
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10347 13:23:20, 07/11/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.