NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng Json Schema để Validate chuỗi string có phải json

[C#] Hướng dẫn sử dụng Json Schema để Validate chuỗi string có phải json
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 159 08:46:18, 23/06/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra chuỗi có phải đúng định dạng Format Json hay không, chúng ta sẻ sử dụng thư viện Json Schema để Validate dữ liệu trên C#.

[C#] How to Validate Json string in winform

json_valid_csharp

Đầu tiên, các bạn cài đặt thư viện Json Schema từ Nuget.

PM> Install-Package Newtonsoft.Json.Schema -Version 3.0.15-beta1

Phiên bản hiện tại mình đang viết bài là 3.0.15 beta, các bạn có thể cài đặt phiên bản 3.0.14 để thực hiện.

Với thư viện, này khi Validate sẻ cho chúng ta biết lỗi cú pháp ở dòng nào, giúp chúng ta chỉnh sửa kiểm tra một cách dễ dàng.

Code demo Check Valid Json String c#:

JsonSchema schema = JsonSchema.Parse(schemaJson);

JObject person = JObject.Parse(@"{
  'name': null,
  'hobbies': ['Invalid content', 0.123456789]
}");

IList<string> messages;
bool valid = person.IsValid(schema, out messages);
// false
// Invalid type. Expected String but got Null. Line 2, position 21.
// Invalid type. Expected String but got Float. Line 3, position 51.

Các thấy khi check nó sẽ trả về true/false và xuất ra message ở thông báo lỗi.

Thanks for watching!

Tags: validate json string c#valid json c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng Json Schema để Validate chuỗi string có phải json
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 159 08:46:18, 23/06/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.