NEWS

[C#] Tự động khóa ứng dụng hoặc thoát sau khoảng thời gian không sử dụng (Automatic Logout)

[C#] Tự động khóa ứng dụng hoặc thoát sau khoảng thời gian không sử dụng (Automatic Logout)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7951 12:49:19, 24/05/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng nhỏ, automatic logout ứng dụng khi không sử dụng phần mềm.

[C#] Automatic Logout Application Winform

Giống trong Windows, khi các bạn có chức năng setup ScreenSaver, sau khoảng thời gian không làm việc hay thao tác với máy tính thì windows sẽ tự động khóa hoặc chạy screensaver hoặc Sleep theo bạn cài đặt.

Thì trong ứng dụng cũng vậy, nhằm tăng khả năng bảo mật ứng dụng, tài khoản, khi chúng ta rời khỏi máy tính thì phần mềm mình tự động lock ứng dụng lại.

Để thực hiện ứng dụng tự động logout này chúng ta cần làm như sau:

Sử dụng 1 Timer với thời gian do chúng ta setup trong ví dụ này mình setup là: 15 giây

Bắt vào 2 sự kiện chính:

 1. Keyup or keydown
 2. Mouse move (xem có thay đổi position của cursor hay không, vì nếu canh theo event mouse move, thì mặc định hệ thống windows chúng ta không làm gì nó vẫn bắt sự kiện "Ghost mouse move", nên chúng ta chỉ canh vào vị trí thay đổi của vị trí cursor.)

Khi mà 2 kiện đó bắt được thì chúng ta lại Reset thời gian về 15s.

Khi thời gian countDown == 0 thì chúng ta khóa ứng dụng (thoát ứng dụng) tùy chúng ta.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

autologout

Như ví dụ: trên khi các bạn thấy mình hover mouse hoặc bấm phím keyboard thì thời gian nó sẽ trở lại 15s.

Full source code automatic logout C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace AutomaticLogout
{
  public partial class FrmMain : Form, IMessageFilter
  {
    private Timer mTimer;
    private int count;
    int positionX;
    int positionY;
    int timeLogout;
    public FrmMain()
    {
      InitializeComponent();
      mTimer = new Timer();
      mTimer.Interval = 1000;
      mTimer.Tick += LogoutUser;
      mTimer.Enabled = true;
      count = 15;
      Application.AddMessageFilter(this);
      positionX = Cursor.Position.X;
      positionY = Cursor.Position.Y;
      timeLogout = 15; // 15s logout - thay đổi thời gian logout ở đây 
      label2.Text = timeLogout.ToString();
    }
    private const int WM_MOUSEMOVE = 0x0200;
    public bool PreFilterMessage(ref Message m)
    {     
      bool active = m.Msg == 0x100 || m.Msg == 0x101; // WM_KEYDOWN/UP
      // active = active || m.Msg == WM_MOUSEMOVE; // WM_(NC)MOUSEMOVE
      active = active || m.Msg == 0x10; // WM_CLOSE, in case dialog closes
      
      if (active)
      {
        ActivedApp();
      }
     
      return false;
    }

    public void ActivedApp()
    {

      count = timeLogout + 1;
      mTimer.Enabled = true;
      mTimer.Start();
    }

    private void LogoutUser(object sender, EventArgs e)
    {
      count--;
      label2.Text = count.ToString();    
      if (count == 0)
      {
        mTimer.Enabled = false;
        label2.Text = "LOGOUTED";
        // Application.Exit();
      }
    }

  
    
    private void btn_login_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      var x = positionX;
      var y = positionY;
      positionX = Cursor.Position.X;
      positionY = Cursor.Position.Y;

      if(x != positionX || y!= positionY)
      {
        ActivedApp();
      }
    }
  }
}

Happy coding :)

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Tự động khóa ứng dụng hoặc thoát sau khoảng thời gian không sử dụng (Automatic Logout)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7951 12:49:19, 24/05/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.