NEWS

[C#] Hướng dẫn Autocomplete Suggest Middle trong Textbox

[C#] Hướng dẫn Autocomplete Suggest Middle trong Textbox
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6191 07:47:20, 14/01/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn source code Autocomplete Middle TextBox trong lập trình C#.

Mặc định trong TextBox đã hỗ trợ sẵn cho các bạn thuộc tính AutoComplete Suggest.

Tuy nhiên, các bạn chỉ AutoComplete ký tự đầu tiên, chứ nó không có thể like hay contains ký tự được.

Ví dụ: Nếu các bạn có danh sách sau

Banana

Apple

Cherry

....

Khi các bạn gõ chữ "na", thì nó sẽ không thể suggest cho bạn được chữ Banana.

Chính vì vậy trong bài viết này, chúng ta cần phải custom TextBox C# mặc định lại.

Chúng ta sẽ import danh sách vào một listbox, và khi chúng ta gõ từ khóa vào ô TextBox, thì chúng sẽ filter dữ liệu trong ListBox.

Dưới đây là demo ứng dụng:

autocomplete_csharp

Trong source code bên dưới đã có một class custom TextBox, các bạn chép vào và sử dụng.

Source code C#:

namespace AutoCompleteTextBoxSample
{
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.IO;
  using System.Windows.Forms;

  public partial class Form1 : Form
  {
    #region Constructors

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    #endregion Constructors

    #region Methods

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {     
      var source = new List<string>();    
      StreamReader strem = new StreamReader("en-EN.dic");      
      string line = strem.ReadLine();     
      while (line != null)
      {        
        source.Add(line);        
        line = strem.ReadLine();
      }      
      strem.Close();
      strem.Dispose();      
      this.autoCompleteTextbox1.AutoCompleteList = source;
    }

    #endregion Methods
  }
}

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

Tags: autocomplete c#autocomplete middle textbox c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn Autocomplete Suggest Middle trong Textbox
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6191 07:47:20, 14/01/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.