NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng BestSizeEstimator Class để Auto Resize XRlabel trong Report

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng BestSizeEstimator Class để Auto Resize XRlabel trong Report
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6809 15:53:28, 12/11/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn các sử dụng class BestSizeEstimator để Auto Resize cho XR Label của Report Devexpress.

BestSizeEstimator chỉ có ở phiên bản 18 trở lên, nếu bạn nào dùng dưới phiên bản chưa có thì nâng cấp lên mới thực hiện được bài viết này nhé.

Trong thiết kế Report, nhiều lúc bạn thiết kế giao diện, ví dụ: như tem QR sản xuất của mình ở hình bên dưới.

hinh1_autosize_label

Ở hình trên các bạn thấy, kích thước của tem nào là cố định 100mm x 62, khi lúc mình thiết kế thì cột tên Nguyên Liệu, nó chỉ có một dòng.

Nhưng khi mà dữ liệu nó dài hơn, thì nó tự động xuống dòng, và các bạn nhìn thấy layout của mình đã bị bể.

Các chữ (for factory only) đã rớt ra khỏi border của khung.

Ở dòng Nguyên liệu trên mình đang sử dụng là font chữ Arial và kích thước là 11px.

Nhưng mình mong muốn ở đây là khi mà dữ liệu của dòng nguyên liệu nó dài lên, thì thằng XR label này sẽ tự động giảm đi kích thước font chữ.

Nhằm đảm bảo cho cột nguyên liệu của chúng ta luôn một dòng và không bị rớt layout.

Dưới đây là kết của mình khi sử dụng BestSizeEstimator class để canh lại kích thước chữ cho XR Label.

hinh2_autosize_label

Ở hình trên, các bạn đã thấy cột nguyên liệu tự động thu nhỏ kích thước vừa phù hợp cho tem của chúng ta.

Ở thực hiện, các bạn viết sự kiện BeforePrint cho Xrlabel này.

Source code C# AutoResize XRlabel Devexpress:

using DevExpress.XtraReports.UI;

private void xrLabel1_BeforePrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e) {
  XRLabel myLabel = sender as XRLabel;
  Font myFont = BestSizeEstimator.GetFontToFitBounds(myLabel, "Product: " + myLabel.Text);      
  if (myFont.Size > 12) {
    myLabel.Text = "Product: " + myLabel.Text;
    myLabel.Font = myFont;
  }
  else myLabel.Font = BestSizeEstimator.GetFontToFitBounds(myLabel);
}

Hoặc nếu các bạn nào dùng Devexpress phiên bản dưới 18 thì có thể dùng 2 hàm sau để auto resize.

Source code AutoResize Devexpress < phiên bản 18.

public static void AutoscaleControlText(XRControl control)
{
  float controlWidth = control.SizeF.Width;

  while (MeasureTextWidthPixels(((XtraReport)control.Report.Report).ReportUnit, control.Text, control.Font) > controlWidth)
    control.Font = new Font(control.Font.FontFamily, control.Font.Size - 0.1f, control.Font.Style);
}

public static float MeasureTextWidthPixels(ReportUnit unit, string text, Font font)
{
  Graphics gr = Graphics.FromHwnd(IntPtr.Zero);

  int factor;
  if (unit == ReportUnit.HundredthsOfAnInch)
  {
    gr.PageUnit = GraphicsUnit.Inch;
    factor = 100;
  }
  else
  {
    gr.PageUnit = GraphicsUnit.Millimeter;
    factor = 10;
  }

  SizeF size = gr.MeasureString(text, font);
  gr.Dispose();

  float s = size.Width * factor;
  return s;
}

Chúc các bạn thành công!

 

Tags: auto resize xrlabel devexpressauto resize report devexpressbestsizeestimator

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng BestSizeEstimator Class để Auto Resize XRlabel trong Report
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6809 15:53:28, 12/11/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.