NEWS

[DEVEXPRESS] Tô màu border TextEdit trên Winform

[DEVEXPRESS] Tô màu border TextEdit trên Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2647 10:16:59, 07/01/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách custom border color trên TextEdit Devexpress.

Các bạn cũng có thể thay đổi màu border cho các control khác như: LookupEdit, GridLookupEdit, SearchLookupEdit...

Trong ví dụ demo này mình ứng dụng tô màu border khi nhập liệu:

+ Khi nhập liệu sai => Border màu đỏ.

+ Nhập dữ liệu đúng => Border màu xanh.

text_edit_border_color_devexpress

Để TextEdit chỉnh được thuộc tính màu các bạn phải chỉnh thuộc tính BorderStyle = Simple, chứ mặc định là default thì khi các bạn set màu viền cho Textedit nó vẫn không chạy được nhé các bạn.

Source code Border Color TextEdit C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace DXApplication4
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      textEdit1.TextChanged += TextEdit1_TextChanged;
    }

    private void TextEdit1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      Color newBorderColor;
      int newValueLength = textEdit1.Text.Length;
      if (newValueLength == 0)
      {
        newBorderColor = Color.Red;
      }
      else
      {
        newBorderColor = Color.Green;
      }
      textEdit1.Properties.Appearance.BorderColor = newBorderColor;
    }

    
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

Tags: border color textedit devexpress c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Tô màu border TextEdit trên Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2647 10:16:59, 07/01/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.