NEWS

[DEVEXPRESS] Khóa chọn ngày chủ nhật hoặc ngày đặc biệt trên DateEdit C#

[DEVEXPRESS] Khóa chọn ngày chủ nhật hoặc ngày đặc biệt trên DateEdit C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3637 14:18:31, 04/12/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách chặn không cho phép chọn ngày chủ nhật hoặc ngày đặc biệt trên control DateEdit của Devexpress C#.

Khi các bạn lập trình ứng dụng, sử dụng công cụ DateEdit để chọn ngày.

Mình muốn chặc không cho phép người dùng chọn ngày chủ nhật hoặc ngày lễ, tết đặc biệt nào đó thì chúng ta làm thế nào?

Dưới đây là giao diện demo chức năng Disabled Special DateEdit Devexpress C#:

disabled_special_dateedit_devexpress

Trong DateEdit Devexpress đã cung cấp cho chúng ta sự kiện Event DisableCalendarDate để chặn hiển thị ngày chúng ta tùy chọn.

Source code Event DisableCalendarDate Devexpress C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace DisabledSpecialDayDateEdit
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void dateEdit1_DisableCalendarDate(object sender, DevExpress.XtraEditors.Calendar.DisableCalendarDateEventArgs e)
    {
      if (e.View != DevExpress.XtraEditors.Controls.DateEditCalendarViewType.MonthInfo) return;

      if ( e.Date.DayOfWeek == DayOfWeek.Sunday)
      {        
        e.IsDisabled = true;
      }
    }
  }
}

Ở source code trên, mình chỉ disable ngày chủ nhật thôi, các bạn có thể thêm ngày vào hàm đó nhé.

Thanks for watching!

 
Tags: disabled special day in dateedit devexpress

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Khóa chọn ngày chủ nhật hoặc ngày đặc biệt trên DateEdit C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3637 14:18:31, 04/12/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.