NEWS

[SQLSERVER] Hướng dẫn truy vấn liệt kê các bảng table, lấy tên trường, kiểu dữ liệu, kích thước của một table bằng T-SQL

[SQLSERVER] Hướng dẫn truy vấn liệt kê các bảng table, lấy tên trường, kiểu dữ liệu, kích thước của một table bằng T-SQL
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 22203 09:41:40, 24/07/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn liệt kê các bảng table đang có trong database, và lấy các thông tin: fieldname, typedata, size của một table trong sqlserver.

Trong lập trình ứng dụng nhiều lúc bạn muốn hiển thị ra tất cả các table trong database sqlserver cho nhiều dùng chọn để hiển thị lên gridview như hình bên dưới, thì chúng ta sẽ truy vấn thế nảo để lấy thông tin các table trong database lên.

sqlserver c#

1. Hướng dẫn truy vấn liệt kê các bạn table trong database

SELECT * FROM sys.tables

=> kết quả

truy van sqlserver

2. Hướng dẫn truy vấn lấy thông: filedname, type data, size của một table.

SELECT column_name as 'Column Name', data_type as 'Data Type',
character_maximum_length as 'Max Length'
FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'tbl_User' 

=> kết quả

truy vấn sqlserver

HAPPY CODING heart

Tags: sqlserver

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn truy vấn liệt kê các bảng table, lấy tên trường, kiểu dữ liệu, kích thước của một table bằng T-SQL
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 22203 09:41:40, 24/07/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.