NEWS

[SQLSERVER] Hướng dẫn truy vấn tên column name trong database

[SQLSERVER] Hướng dẫn truy vấn tên column name trong database
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7863 10:31:58, 10/09/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm tên column name trong của tất cả table trong Database Sqlserver.

Mình ví dụ, các bạn có một database mới vài trăm bảng table, và công việc mình là muốn tìm cột column mã mặt hàng (mamh).

Nó được tồn tại trong những table nào của Database.

Các bạn sử dụng câu lệnh truy vấn SQL bên dưới:

SELECT   o.Name, c.Name
FROM     sys.columns c 
         JOIN sys.objects o ON o.object_id = c.object_id 
WHERE    o.type = 'U' AND c.name = 'mamh'
ORDER BY o.Name, c.Name

Kết quả câu truy vấn trên, sẽ được kết quả như chúng ta mong đợi:

tìm tên column name trong table

HAVE FUN heart

Tags: column name

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn truy vấn tên column name trong database
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7863 10:31:58, 10/09/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.