[SQLSERVER] Hướng dẫn kiểm tra trong khoảng thời gian có bảng table nào được tạo hay chỉnh sửa

[SQLSERVER] Hướng dẫn kiểm tra trong khoảng thời gian có bảng table nào được tạo hay chỉnh sửa
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4675 12:42:05, 23/10/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn tìm kiếm nhưng table mới được tạo hoặc chỉnh sửa trong khoảng thời gian nhất định trong Sqlserver.

Nếu bạn là người quản trị database server, nếu bạn muốn biết trong khoảng thời gian 10 ngày, thì những bảng table nào được tạo ra hay chỉnh sửa gì đó.

Các bạn có thể dùng hàm Sql dưới đây để kiểm tra.

SELECT name 'Table',modify_date 'Last Modified Date'
FROM sys.tables 
WHERE  DATEDIFF(D,modify_date, GETDATE()) < 10

Câu truy vấn trên sẽ trả về cho chúng ta những bảng table được tạo và chỉnh sửa cách đây 10 ngày.

Kết quả:

kiểm tra table được tạo hoặc thay đổi trong sqlserver

HAVE FUN :)

Tags: check table createdcheck table modified

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn kiểm tra trong khoảng thời gian có bảng table nào được tạo hay chỉnh sửa
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4675 12:42:05, 23/10/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.