[SQLSERVER] Tách viết tắt tên FirstName và LastName

[SQLSERVER] Tách viết tắt tên FirstName và LastName
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5541 08:48:34, 26/07/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các sử dụng T-Sql để lấy tên viết tắt trong họ tên của danh sách nhân viên.

Mình ví dụ: Các bạn có nhu cầu lấy chữ viết tắt ra để viết cho ứng dụng như hình bên dưới:

hình ảnh image

VD: Tách tên viết tắt của danh sách bên dưới

tách họ tên

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một function fn_GetFirstAndLastLetterFromName() để lấy chữ viết tắt.

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
SET ANSI_NULLS ON
GO
ALTER FUNCTION [dbo].[fn_GetFirstAndLastLetterFromName](@input_name NVARCHAR(100))
-- Created by Nguyễn Thảo 25/07/2018
RETURNS VARCHAR(2)
AS
 BEGIN
  DECLARE @result NVARCHAR(2);
  DECLARE @temp NVARCHAR(100); 
  SET @result=SUBSTRING(@input_name, 1, 1);
  IF CHARINDEX(, @input_name)>0
		 BEGIN
    SET @temp=REVERSE(@input_name);
		SET @result = UPPER(dbo.ufn_removeMark(CONCAT(@result, SUBSTRING(@temp, CHARINDEX(, @temp)-1, 1))));    
		END;
  ELSE
		BEGIN
			SET @result = UPPER(dbo.ufn_removeMark(@result));
    
		 END;
	RETURN @result;
END;
GO

Bây giờ, thực hiện lại câu truy vấn để xem kết quả.

tách họ tên sqlserver

HAPPY CODING heart

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Tách viết tắt tên FirstName và LastName
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5541 08:48:34, 26/07/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.