NEWS

[MYSQL] Hướng dẫn cấu hình cho phép kết nối cơ sở dữ liệu Mysql từ xa (Remote Access)

[MYSQL] Hướng dẫn cấu hình cho phép kết nối cơ sở dữ liệu Mysql từ xa (Remote Access)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 10946 16:58:43, 16/06/2018C#   In bài viết

Hi! xin chào các bạn trẻ, bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình Remote Access MySQL để ứng dụng có thể kết nối từ xa qua mạng Lan hoặc Internet.

Mình đã có viết một bài hướng dẫn các bạn cách: thêm, xóa, sửa dữ liệu Mysql với VB.NET

Hướng dẫn kết nối MYSQL với VB.NET

Tuy nhiên, bài hướng dẫn trên mình viết là đang kết nối dữ liệu mysql ở local.

Bây giờ, nếu các bạn chép ứng dụng của mình ra bên ngoài và cấu hình lại Mysql thành IP mạng Lan, thì chúng ta sẽ không thể kết nối được.

Mặc định, khi cài đặt Mysql, trong ví dụ mình sử dụng Xampp, thì tính năng Remote Access của Mysql mặc định là Disabled.

Vậy bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy câu lệnh TSQL để cho phép Remote Access Mysql

Các bạn mở Php My Admin từ trình duyệt web lên rồi thực hiện câu lệnh bên dưới này nhé.

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'PASSWORD' WITH GRANT OPTION

Lưu ý thay PASSWORD bằng mật khẩu tài khoản root, thay % bằng IP cụ thể nếu bạn chỉ cho phép login từ IP này. Ví dụ của mình sử dụng mật khẩu c0ef6f242253b0028

cau hinh remote access mysql

– Nếu không có vấn đề gì xảy ra thì bạn đã update quyền thành công. Tiếp theo quay trở lại tab Users bạn sẽ thấy thêm một hàng mới với Host là %

remote access mysql

 

Đến đâ, các bạn đã có thể kết nối Mysql từ xa rồi nhé.

– Nếu muốn tắt Remote Access, trong tab Users bạn chọn User name có Host là % rồi nhấn nút Remove selected users là xong.

HAVE FUN :)

Tags: databasemysql

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[MYSQL] Hướng dẫn cấu hình cho phép kết nối cơ sở dữ liệu Mysql từ xa (Remote Access)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 10946 16:58:43, 16/06/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.