NEWS

[C#] Fake Blue Screen BSOD in winform

[C#] Fake Blue Screen BSOD in winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1141 08:25:19, 08/12/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn thiết kế màn hình xanh Blue Screen (BSOD) trên C# winform.

[C#] Fake screen BSOD in Winform

Giao diện demo ứng dụng:

fake_bsod

Khi chạy ứng dụng lên, màn hình sẽ xuất hiện như hình trên: 

Set form Topmost và ẩn luôn con trỏ chuột.

Làm cho người dùng cứ tưởng hệ thống bị lỗi và khởi động lại windows.

Ứng dụng trên chỉ mang tính chất giải trí.

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace bs
{
	public partial class BsodForm : Form
	{


		public BsodForm()
		{
			InitializeComponent();
      this.WindowState = FormWindowState.Maximized;
			Thread.Sleep(1000);
      CenterBsodText();
			Cursor.Hide();
    }
	
		private void CenterBsodText()
		{
			int halfBsodWidth = bsodTextBox.Width / 2;
			int halfFormWidth = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width / 2;
			int halfBsodHeight = bsodTextBox.Height / 2;
			int halfFormHeight = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height / 2;

			Point position = new Point();
			position.X = halfFormWidth - halfBsodWidth;
			position.Y = halfFormHeight - halfBsodHeight;
			bsodTextBox.Location = position;
		}
	}
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: fake blue screen c#bsod screen c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Fake Blue Screen BSOD in winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1141 08:25:19, 08/12/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.