NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng delegate để truyền dữ liệu giữa 2 form

[C#] Hướng dẫn sử dụng delegate để truyền dữ liệu giữa 2 form
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 33188 19:27:06, 03/06/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng Delegate trong C# để truyền dữ liệu qua lại giữa hai form với nhau. Ngoài ra các bạn có thể dùng từ khòa Static để truyền dữ liệu giữa các class.

C# HƯỚNG DẪN TRUYỀN DỮ LIỆU GIỮA 2 FORM

Nhưng trong bài viết này, mình sử dụng Delegate C#

Giao diện demo ứng dụng:

truyen du lieu 2 form csharp

Source code Form 1:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DelegateDemo
{
  public delegate void SendMessage(String value);
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Ta tạo một delegate để tham chiếu
      // Tiếp theo ta tạo một phương thức dùng để set giá trị cho textbox form chính
      // Ta tạo thêm một form mới
      Form2 f2 = new Form2(SetValue);
      // Ta truyền hàm SetValue qua form 2, và form 2 khi nhấn nút button bên đó sẽ gọi lại phương thức SetValue bên này
      f2.ShowDialog();
    }
    private void SetValue(String value)
    {
      this.textBox1.Text = value;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

Source code cho form 2:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DelegateDemo
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    // Bên form 2 ta tạo thêm một delegate dùng để truyền hàm delegate bên form chính qua
    public SendMessage send;
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }
    // Tạo một phương thức khởi tạo mới
    public Form2(SendMessage sender)
    {
      // Phương thức khởi tạo này ta sẽ gọi ở bên form 1
      InitializeComponent();
      this.send = sender;
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Tại sự kiện nhấn nút button bên form 2, ta sẽ gọi lại hàm delegate
      this.send(this.textBox1.Text);
      // ta gọi như trên để gọi làm hàm bên form 1, và truyền giá trí this.txtBox1.Text qua form 1
    }

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

Các bạn có thể thiết kế 2 form như giao diện bên trên vào copy 2 đoạn code này vào 2 form rồi chạy ứng dụng.

Chúc các bạn thành công!

Tags: winform

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng delegate để truyền dữ liệu giữa 2 form
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 33188 19:27:06, 03/06/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.