NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng Ternary Operator (rút gọn cấu trúc rẽ nhánh if else)

[C#] Hướng dẫn sử dụng Ternary Operator (rút gọn cấu trúc rẽ nhánh if else)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14171 14:37:19, 07/09/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết ngắn gọn cấu trúc rẽ nhánh if...else bằng Tenrary Operator C# winform.

[C#] Ternary Operator (Conditional Operator)

ternary_csharp

Ternary Operator được sử dụng bởi hai ký tự: ?:

Cú pháp sử dụng:

[condition (điều kiện)] ? statement1 : statement2

Ví dụ: Mình có một đoạn hàm if...else sau.

int x, y;
y = 1;
if (y == 1) {
x = 20;
} else {
x = 30;
}

Bây giờ mình sẽ viết lại bằng cách sử dụng Ternary Operator c#.

int x, y;
y = 1;
x = (y == 1) ? 20: 30;

Sau khi viết lại bạn thấy code trông ngắn gọn hơn nhiều.

Chúng ta có thể sử dụng Nested Ternary Operator (giống lồng nhiều biểu thức if...else)

Ví dụ: ta có x = 20 và y = 50.

Yêu cầu: 

 1. nếu x > y => xuất ra x lớn hơn y
 2. nếu x<y => xuất ra x nhỏ hơn y
 3. nếu x=y => xuất ra x bằng y

Ở ví dụ, này ta có 3 điệu kiện, đầu tiên mình sẽ sử dụng hàm if...else 

int x = 20;
int y = 50;
if(x>y){
 Console.WriteLine("x lớn hơn y");
}else if(x<y){
 Console.WriteLine("x nhỏ hơn y");
}else{
 Console.WriteLine("x bằng y");
}

và dưới đây là mình viết lại sử dụng nested ternary C#:

int x = 20;
int y = 50;

string result = x > y ? "x lớn hơn y" : 
          x < y ? "x nhỏ hơn y" : 
            x == y ? "x bằng y" : "";

Console.WriteLine(result);

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng Ternary Operator (rút gọn cấu trúc rẽ nhánh if else)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14171 14:37:19, 07/09/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.