NEWS

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng show and hide icon desktop windows

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng show and hide icon desktop windows
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4090 09:00:17, 15/02/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẽ đến các bạn viết một ứng dụng show và hide icon trên Desktop Windows lập trình C#.

[C#] Show and Hide Icon Desktop

Trên windows, nếu bạn nào đang chứa nhiều tập tin, thư mục và hiển thị người ứng dụng ở desktop, các bạn muốn ẩn tất cả các ứng dụng, thư mục và tập tin đó đi.

Các bạn sẽ thực hiện như sau trên Windows:

Right Click vào Desktop => View => Show Desktop Icon.

Thực hiện như hình ở bên dưới:

show_icon_desktop_csharp

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện chức năng này trong ngôn ngữ lập trình C#.

Giao diện Demo ứng dụng:

Chúng ta chỉ cần thiết kế 2 button Hide IconShow Icon để demo chức năng này.

hide_csharp

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace HideShowDesktopIcon
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    [DllImport("user32.dll")]
    static extern bool ShowWindow(IntPtr hWnd, int nCmdShow);
    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    static extern IntPtr FindWindowEx(IntPtr hwndParent,
      IntPtr hwndChildAfter, string lpszClass, string lpszWindow);

    private void btn_hide_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      IntPtr hWnd = FindWindowEx(IntPtr.Zero, IntPtr.Zero, "Progman", null);
      ShowWindow(hWnd, 0);
    }

    private void btn_show_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      IntPtr hWnd = FindWindowEx(IntPtr.Zero, IntPtr.Zero, "Progman", null);
      ShowWindow(hWnd, 5);
    }
  }
}

Thanks For Watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

Tags: show icon desktophide icon desktop c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng show and hide icon desktop windows
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4090 09:00:17, 15/02/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.