[C#] Hướng dẫn chuyển đổi chuỗi sang nhị phân và ngược lại

[C#] Hướng dẫn chuyển đổi chuỗi sang nhị phân và ngược lại
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 11044 08:17:02, 05/04/2018C#   In bài viết

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi dữ liệu từ chuỗi sang chuỗi nhị phân và ngược lại.

[C#] How to convert String to Binary and Binary to String

Dưới đây là demo của ứng dụng:

chuyển đổi chuỗi nhị phân

1. Hàm convert StringToBinary C#

public static string StringToBinary(string data)
    {
      StringBuilder sb = new StringBuilder();

      foreach (char c in data.ToCharArray())
      {
        sb.Append(Convert.ToString(c, 2).PadLeft(8, '0'));
      }
      return sb.ToString();
    }

2. Hàm convert BinaryToString C#

public static string BinaryToString(string data)
    {
      List byteList = new List();

      for (int i = 0; i < data.Length; i += 8)
      {
        byteList.Add(Convert.ToByte(data.Substring(i, 8), 2));
      }
      return Encoding.ASCII.GetString(byteList.ToArray());
    }

3. Viết sự kiện cho nút String => Binary

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txt_binary.Text = StringToBinary(txt_input.Text);
    }

4. Viết sự kiện cho nút Binary => String

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txt_string.Text = BinaryToString(txt_binary.Text);
    }

 

HAVE FUN :)

Tags: thuật toán mã hóađọc file

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn chuyển đổi chuỗi sang nhị phân và ngược lại
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 11044 08:17:02, 05/04/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.