Bài viết mới

[C#] Hướng dẫn chuyển window form thành hộp thoại Dialog Result trong C#

[C#] Hướng dẫn chuyển window form thành hộp thoại Dialog Result trong C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3551 14:32:14, 25/10/2017CSHARP   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách biến windows form thành một Dialog result C#. Trong ứng dụng các bạn thường sử dụng Dialog Result của windows.

Nếu các bạn nào muốn tùy biến một form của mình thành 1 dialog result, các bạn có thể tham khảo bài viết dưới và thực hiện một cách dễ dàng.

Mình ví dụ: Hộp thoại Dialog Result trong C# thường xuất hiện chữ: Yes, No, Cancel...

Nếu bạn nào muốn việt hóa hay thay đổi icon của Dialog Message box, các bạn có thể thiết kế dễ dàng.

Giao diện demo ứng dụng Dialog Result C#:

diaglog result trong C#

Source code C#: 

Đầu tiên các bạn tạo 1 class với tên InputBox.cs như sau:

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace SoftCircuits
{
	class InputBox
	{

		public static DialogResult Show(string title, string promptText, ref string value)
		{
			Form form = new Form();
			Label label = new Label();
			TextBox textBox = new TextBox();
			Button buttonOk = new Button();
			Button buttonCancel = new Button();

			form.Text = title;
			label.Text = promptText;
			textBox.Text = value;

			buttonOk.Text = "OK";
			buttonCancel.Text = "Cancel";
			buttonOk.DialogResult = DialogResult.OK;
			buttonCancel.DialogResult = DialogResult.Cancel;

			label.SetBounds(9, 20, 372, 13);
			textBox.SetBounds(12, 36, 372, 20);
			buttonOk.SetBounds(228, 72, 75, 23);
			buttonCancel.SetBounds(309, 72, 75, 23);

			label.AutoSize = true;
			textBox.Anchor = textBox.Anchor | AnchorStyles.Right;
			buttonOk.Anchor = AnchorStyles.Bottom | AnchorStyles.Right;
			buttonCancel.Anchor = AnchorStyles.Bottom | AnchorStyles.Right;

			form.ClientSize = new Size(396, 107);
			form.Controls.AddRange(new Control[] { label, textBox, buttonOk, buttonCancel });
			form.ClientSize = new Size(Math.Max(300, label.Right + 10), form.ClientSize.Height);
			form.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
			form.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
			form.MinimizeBox = false;
			form.MaximizeBox = false;
			form.AcceptButton = buttonOk;
			form.CancelButton = buttonCancel;

			DialogResult dialogResult = form.ShowDialog();
			value = textBox.Text;
			return dialogResult;
		}
	}
}

+ Tiếp đên form cần gọi Dialog ra bạn thực hiện lênh sau:

using System;
using System.Windows.Forms;
using SoftCircuits;

namespace TestInput
{
	public partial class Form1 : Form
	{
		public Form1()
		{
			InitializeComponent();
		}

		private void btnEdit_Click(object sender, EventArgs e)
		{
			string value = txtInputString.Text;

			if (InputBox.Show("Thông báo -- http://laptrinhvb.net",
				"&Nhập tên của bạn vào đây:", ref value) == DialogResult.OK)
			{
				txtInputString.Text = value;
			}
		}

		private void btnClose_Click(object sender, EventArgs e)
		{
			Close();
		}
	}
}

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

Tags: winformcontrol

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn chuyển window form thành hộp thoại Dialog Result trong C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3551 14:32:14, 25/10/2017CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.