NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Outlook Interop để gởi và nhận email

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Outlook Interop để gởi và nhận email
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14731 13:30:50, 30/05/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn đọc, bạn viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách gởi và nhận email sử dụng thư viện Outlook C# trong bộ office của microsoft bằng ngôn ngữ lập trình C#.

[C#] Send and Receive Email with Outlook Library

Bài viết hướng dẫn này, yêu cầu các bạn đã cài sẵn Microsoft Outlook trên máy tính và đã cấu hình các thông số email sender của bạn vào ứng dụng trước.

Ví dụ: các thông tin cấu hình email, mật khẩu, địa chỉ pop server, smtp server và các cổng, các bạn phải cấu hình trên ứng dụng Outlook.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng gởi và nhận email C#:

send and receive email C#

- Đầu tiên, các bạn cần import thư viện Microsoft.Office.Interop.Outlook

Các bạn, có thể import thư viện như hình bên dưới:

import thư viện outlook c#

Sau khi, import thư viện vào xong, chúng ta sẽ code import thư viện vào project của mình.

using outlook = Microsoft.Office.Interop.Outlook;

1. Viết code gởi email

private void btnSend_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      outlook.Application app = new outlook.Application();
      outlook.MailItem mail = (outlook.MailItem)app.CreateItem(outlook.OlItemType.olMailItem);
      mail.To = txt_to.Text;
      mail.Subject = txt_subject.Text;
      mail.Body = txt_message.Text;
      mail.Importance = outlook.OlImportance.olImportanceHigh;
      ((outlook.MailItem)mail).Send();
      MessageBox.Show("Đã gởi Email đến " + txt_to.Text + " thành công!");
    }

2. Viết code nhận email vào datagridview C#

private void btnReceive_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        outlook.Application app = new outlook.Application();
        outlook.NameSpace ns = app.GetNamespace("MAPI");
        outlook.MAPIFolder inbox = ns.GetDefaultFolder(outlook.OlDefaultFolders.olFolderInbox);
        ns.SendAndReceive(true);

        table = new DataTable();
        table.Columns.Add("Subject", typeof(string));
        table.Columns.Add("Sender", typeof(string));
        table.Columns.Add("Body", typeof(string));
        table.Columns.Add("Date", typeof(string));

        dataGrid.DataSource = table;
        foreach (outlook.MailItem item in inbox.Items)
        {
          table.Rows.Add(new object[] { item.Subject, item.SenderName, item.HTMLBody, item.SentOn.ToLongDateString() + " " + item.SentOn.ToLongTimeString() });
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {

        // MessageBox.Show(ex.Message);
      }

    }

3. Viết sự kiện khi click vào từng dòng trên DataGridview thì hiển thị nội dung của email

private void dataGrid_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      if (e.RowIndex < table.Rows.Count && e.RowIndex >= 0)
      {
        webBrowser1.DocumentText = table.Rows[e.RowIndex]["Body"].ToString();
      }
    }

Chúc các bạn thành công, nếu thấy hay nhớ like và share nhé các bạn.

Các bạn có thể download source ở link bên dưới.

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Outlook Interop để gởi và nhận email
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14731 13:30:50, 30/05/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.