TOPIC winform

[DEVEXPRESS] Chia sẻ code các tạo report in nhiều hóa đơn trên XtraReport C#

[DEVEXPRESS] Chia sẻ code các tạo report in nhiều hóa đơn trên XtraReport C#0

👤Thảo Meo 🕔14:06:40, 22/04/2024

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code các in nhiều hóa đơn cùng một lúc Đọc tiếp

[C#] Tạo form đăng nhập và đăng ký với hiệu ứng Sliding Animation Effect

[C#] Tạo form đăng nhập và đăng ký với hiệu ứng Sliding Animation Effect0

👤Thảo Meo 🕔11:20:25, 11/01/2024

Xin chào các bạn, bài viết này mình hướng dẫn các bạn cách tích hợp login form html và css vào Winform C#, v&agrav...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn ghi log ra RichTextBox giống Console trên Winform sử dụng thư viện Serilog

[C#] Hướng dẫn ghi log ra RichTextBox giống Console trên Winform sử dụng thư viện Serilog0

👤Thảo Meo 🕔13:57:30, 04/01/2024

Xin chào các  bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn sử dụng Serialog để show log ra Richtextbox giống tr&ec...

Đọc tiếp
[VB.NET] Gởi tin nhắn và file đính kèm qua ứng dụng gởi tin nhắn Whats App

[VB.NET] Gởi tin nhắn và file đính kèm qua ứng dụng gởi tin nhắn Whats App0

👤Thảo Meo 🕔08:00:14, 22/12/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code cách gởi tin nhắn và tập tin đính kèm...

Đọc tiếp
[C#] Viết ứng dụng Auto Fill list Textbox from clipboard Winform

[C#] Viết ứng dụng Auto Fill list Textbox from clipboard Winform0

👤Thảo Meo 🕔08:37:07, 06/12/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách auto fill dữ liệu từ clipboard windows ...

Đọc tiếp
[VB.NET] Chia sẻ source code quản lý thu chi mô hình 3 lớp Winform

[VB.NET] Chia sẻ source code quản lý thu chi mô hình 3 lớp Winform0

👤Thảo Meo 🕔09:10:23, 16/10/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code quản lý thu chi đơn giản theo mô hình...

Đọc tiếp
[DEVEXPRESS] Chia sẻ tool Winform UI Templates Early Access Preview (EAP)

[DEVEXPRESS] Chia sẻ tool Winform UI Templates Early Access Preview (EAP) 0

👤Thảo Meo 🕔08:58:33, 06/10/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn tool Winform UI TemplatesEarly Access Preview (EAP) của Dev...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn chứng thực đăng nhập ứng dụng bằng vân tay (Finger Print) trên máy tính

[C#] Hướng dẫn chứng thực đăng nhập ứng dụng bằng vân tay (Finger Print) trên máy tính0

👤Thảo Meo 🕔14:25:08, 07/09/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách chứng thực đăng nhập ứng dụng bằng vân tay Đọc tiếp

[C#] Cách tạo bản quyền và cho phép dùng thử ứng dụng Winform

[C#] Cách tạo bản quyền và cho phép dùng thử ứng dụng Winform0

👤Thảo Meo 🕔10:11:00, 06/09/2023

Xin chào các bạn, bài viết này mình hướng dẫn các bạn các sử dụng thư viện để cho phép ứng dụng của bạn ...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn custom TextBox giống Ultraviewer trên Winform

[C#] Hướng dẫn custom TextBox giống Ultraviewer trên Winform0

👤Thảo Meo 🕔11:12:38, 11/05/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn source code custom text box trên Winform giống Ultravi...

Đọc tiếp
[C#] Show Modal Winform like Bootstrap

[C#] Show Modal Winform like Bootstrap0

👤Thảo Meo 🕔16:15:49, 10/05/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng show Modal Effect giống Boottrap ...

Đọc tiếp
[C#] Memory Cache là gì, và sử dụng trong ứng dụng Winform

[C#] Memory Cache là gì, và sử dụng trong ứng dụng Winform0

👤Thảo Meo 🕔15:24:16, 28/03/2023

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn sử dụng Memory Cache trên ứng dụng C#, Winform.

...

Đọc tiếp

[C#] Hướng dẫn tạo ứng dụng Chat với GPT sử dụng Open AI API

[C#] Hướng dẫn tạo ứng dụng Chat với GPT sử dụng Open AI API0

👤Thảo Meo 🕔11:59:45, 07/03/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng Open AI API trong lập trình C#, winf...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn tạo Auto Number trên Datagridview winform

[C#] Hướng dẫn tạo Auto Number trên Datagridview winform0

👤Thảo Meo 🕔13:09:20, 31/01/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách đánh số thứ tự trên datagridview C...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn thay đổi giao diện ứng dụng Winform theo giao diện của Windows

[C#] Hướng dẫn thay đổi giao diện ứng dụng Winform theo giao diện của Windows0

👤Thảo Meo 🕔09:37:01, 29/12/2022

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn thay đổi giao diện ứng dụng Winform realtime the...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn sử dụng Property Grid để lưu và tải lại thông tin cấu hình user trên winform

[C#] Hướng dẫn sử dụng Property Grid để lưu và tải lại thông tin cấu hình user trên winform0

👤Thảo Meo 🕔08:43:59, 05/12/2022

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng control Property Grid để lưu ...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn bắt sự kiện khi đối tượng di chuyển chạm vào object trên winform HitTest Object

[C#] Hướng dẫn bắt sự kiện khi đối tượng di chuyển chạm vào object trên winform HitTest Object0

👤Thảo Meo 🕔21:49:26, 03/12/2022

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn về bắt sự kiện Hit Test object trên Winform...

Đọc tiếp
[VB.NET] Trình chiếu Power Point trên Winform

[VB.NET] Trình chiếu Power Point trên Winform0

👤Thảo Meo 🕔11:18:47, 04/11/2022

Xin chào các bạn, bài viết này mình chia sẻ các bạn cách trình chiếu Slide Microsoft PowerPoint trên Winform...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn khởi động lại Retart process trên winform

[C#] Hướng dẫn khởi động lại Retart process trên winform0

👤Thảo Meo 🕔08:52:18, 06/09/2022

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách khởi động lại Retart một hay nhiều Process...

Đọc tiếp
[C#] Custom Combobox trên winform

[C#] Custom Combobox trên winform0

👤Thảo Meo 🕔14:04:40, 17/08/2022

Xin chào các bạn, bài viết này mình chia sẻ các bạn đoạn code custom UI của Combobox thuần trên Winform C#.

...

Đọc tiếp

[C#] Dependency Injection in Winform

[C#] Dependency Injection in Winform0

👤Thảo Meo 🕔08:48:19, 08/08/2022

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ chia sẻ các bạn struct cấu hình để sử dụng Dependency Injection trên C# Đọc tiếp

[C#] Kiểm tra phiên bản Microsoft Office đang sử dụng trên máy tính

[C#] Kiểm tra phiên bản Microsoft Office đang sử dụng trên máy tính0

👤Thảo Meo 🕔15:15:02, 18/07/2022

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục chia sẻ các bạn cách tìm phiên bản Microsoft Office...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Karaoke Text Effect Winform

[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Karaoke Text Effect Winform0

👤Thảo Meo 🕔05:08:08, 15/06/2022

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng Karaoke Text Effect trên l...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn tạo Gradient Background trên Winform

[C#] Hướng dẫn tạo Gradient Background trên Winform0

👤Thảo Meo 🕔20:45:30, 24/05/2022

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo màu nền Gradient Background trên lậ...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn tạo chữ ký trên winform Signature Pad

[C#] Hướng dẫn tạo chữ ký trên winform Signature Pad0

👤Thảo Meo 🕔20:43:37, 10/05/2022

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo chữ ký trên Winform...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn upload file, hình ảnh từ Winform lên server API ASP.NET Core

[C#] Hướng dẫn upload file, hình ảnh từ Winform lên server API ASP.NET Core 0

👤Thảo Meo 🕔14:12:59, 06/05/2022

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách viết một API upload file hình ảnh s...

Đọc tiếp
[C#] Giới thiệu thư viện Transition tạo hiệu ứng trên Winform

[C#] Giới thiệu thư viện Transition tạo hiệu ứng trên Winform0

👤Thảo Meo 🕔20:59:58, 27/02/2022

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ giới thiệu các bạn thư viện Transition, dùng để tạo hiệu ứng tr&e...

Đọc tiếp
[C#] Chia sẻ hiệu ứng chuyển động trên lập trình winform

[C#] Chia sẻ hiệu ứng chuyển động trên lập trình winform0

👤Thảo Meo 🕔12:23:48, 07/12/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục chia sẻ đến các bạn hiệu ứng chuyển động trên lập tr&...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn thực thi tập tin python trong winform

[C#] Hướng dẫn thực thi tập tin python trong winform0

👤Thảo Meo 🕔15:32:53, 10/10/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách làm việc tập tin Python trong...

Đọc tiếp
[DEVEPXRESS] Hướng dẫn phân trang dữ liệu trên GridView Winform

[DEVEPXRESS] Hướng dẫn phân trang dữ liệu trên GridView Winform 0

👤Thảo Meo 🕔22:09:21, 03/10/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách phân trang dữ liệu trên GridView ...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn thiết kế form loading splash screen transparent winform

[C#] Hướng dẫn thiết kế form loading splash screen transparent winform0

👤Thảo Meo 🕔19:47:26, 27/09/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách thiết kế form Transparent Splash Screen Đọc tiếp

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng ListBox Template Winform

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng ListBox Template Winform0

👤Thảo Meo 🕔20:12:27, 13/09/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng ListBox Template trên ...

Đọc tiếp
[C#] Không cho phép chụp hình ứng dụng PrintScreen trên Winform

[C#] Không cho phép chụp hình ứng dụng PrintScreen trên Winform0

👤Thảo Meo 🕔12:08:26, 06/09/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách chặn người dùng chụp màn h&i...

Đọc tiếp
[C#] Hiệu ứng hiển thị menu slide trong winform

[C#] Hiệu ứng hiển thị menu slide trong winform0

👤Thảo Meo 🕔19:10:12, 02/09/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn hiệu ứng hiển thị menu trên C#, Winf...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn lấy thông tin tỷ giá vàng SJC sử dụng API

[C#] Hướng dẫn lấy thông tin tỷ giá vàng SJC sử dụng API0

👤Thảo Meo 🕔19:22:21, 30/08/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn source code cập nhật thông tin xem tỷ giá v&agra...

Đọc tiếp
[C#] Chia sẻ source code đồng hồ clock và Matrix Rain trên Winform

[C#] Chia sẻ source code đồng hồ clock và Matrix Rain trên Winform0

👤Thảo Meo 🕔15:14:52, 12/08/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn source code đồng hồ clock và matrix rain trên...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn tạo Particle  Generator trên winform

[C#] Hướng dẫn tạo Particle Generator trên winform0

👤Thảo Meo 🕔11:59:50, 31/07/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn source code cách tạo Particle Generator Đọc tiếp

[C#] Hướng dẫn custom Button trên Winform

[C#] Hướng dẫn custom Button trên Winform0

👤Thảo Meo 🕔13:05:24, 22/06/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn cách Custom Button trong lập trình...

Đọc tiếp
[DEVEXPRESS] Hướng dẫn chuyển đổi File Word docx sang tập tin PDF sử dụng RichEditDocumentServer

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn chuyển đổi File Word docx sang tập tin PDF sử dụng RichEditDocumentServer0

👤Thảo Meo 🕔13:12:15, 17/05/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi File Word sang File PDF sử dụng&n...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn show Tooltip tại vị trí control đang active trên winform

[C#] Hướng dẫn show Tooltip tại vị trí control đang active trên winform0

👤Thảo Meo 🕔16:18:33, 06/05/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách show Tooltip tại Control trên winform d&ugrav...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn tích hợp gõ tiếng việt VietKey vào Winform

[C#] Hướng dẫn tích hợp gõ tiếng việt VietKey vào Winform0

👤Thảo Meo 🕔08:53:39, 15/04/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp VietKey vào C#, Winform đ...

Đọc tiếp
[C#] Ẩn ứng dụng winform từ Apps vào Background Process trên Task Manager

[C#] Ẩn ứng dụng winform từ Apps vào Background Process trên Task Manager0

👤Thảo Meo 🕔13:59:31, 13/04/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ẩn ứng dụng mình trên Task Manager...

Đọc tiếp
[C#] Bắt sự kiện bàn phím chuột bên ngoài ứng dụng winform sử dụng thư viện MouseKeyHook

[C#] Bắt sự kiện bàn phím chuột bên ngoài ứng dụng winform sử dụng thư viện MouseKeyHook0

👤Thảo Meo 🕔11:18:37, 12/04/2021

Xin chào các bạn bài viết hôm mình nay, mình giới thiệu đến các bạn thư viện MouseKeyHook dùng để bắt s...

Đọc tiếp
[C#] Convert hình ảnh image thành Blurhash sử dụng trong loading image winform

[C#] Convert hình ảnh image thành Blurhash sử dụng trong loading image winform0

👤Thảo Meo 🕔10:33:46, 02/04/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách sử dụng BlurHash Image trên lập trì...

Đọc tiếp
[C#] Điều khiển ứng dụng từ xa và rất xa với Telegram Bot Winform

[C#] Điều khiển ứng dụng từ xa và rất xa với Telegram Bot Winform0

👤Thảo Meo 🕔11:08:26, 13/03/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn các điều khiển máy tính sử dụng...

Đọc tiếp
[C#] Di chuyển control Runtime và lưu layout trên winform

[C#] Di chuyển control Runtime và lưu layout trên winform0

👤Thảo Meo 🕔08:19:42, 05/01/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách di chuyển vị trí Location c...

Đọc tiếp
[C#] Hiển thị thông báo Toast Message trong lập trình Winform

[C#] Hiển thị thông báo Toast Message trong lập trình Winform0

👤Thảo Meo 🕔08:05:12, 24/12/2020

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, cách tạo custom control để hiển thị thông báo Đọc tiếp

[C#] Hướng dẫn cách bo tròn winform with Radius

[C#] Hướng dẫn cách bo tròn winform with Radius0

👤Thảo Meo 🕔10:46:52, 17/12/2020

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bo tròn winform Radius border trong lập tr&i...

Đọc tiếp
[C#] Chia sẽ class BackGroundOverlay Show Modal cho Winform

[C#] Chia sẽ class BackGroundOverlay Show Modal cho Winform0

👤Thảo Meo 🕔13:02:56, 16/12/2020

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn Class BackgroundOverlay, mình viết Extension method d&...

Đọc tiếp
[C#] Tạo Modal Dialog Winform giống trên website

[C#] Tạo Modal Dialog Winform giống trên website0

👤Thảo Meo 🕔09:07:42, 09/12/2020

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo Modal trên ứng dụng Winform Đọc tiếp

[C#] Mã hóa văn bản text sử dụng thuật toán AES Winform

[C#] Mã hóa văn bản text sử dụng thuật toán AES Winform0

👤Thảo Meo 🕔08:17:23, 06/11/2020

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn mã hóa văn bản Text sử dụng thuật toán AES Đọc tiếp

[C#] Hướng dẫn sử dụng Help Provider trong winform

[C#] Hướng dẫn sử dụng Help Provider trong winform0

👤Thảo Meo 🕔10:06:40, 25/08/2020

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ giới thiệu về component Help Provider và cách sử dụng trong lập tr&igra...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn sử dụng JumpList trong Winform

[C#] Hướng dẫn sử dụng JumpList trong Winform 0

👤Thảo Meo 🕔08:45:54, 14/07/2020

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng JumpList TaskBar của Windows trong lậ...

Đọc tiếp
[DEVEXPRESS] Hướng dẫn cách chèn watermask Image vào file PDF C# bởi vị trí click chuột

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn cách chèn watermask Image vào file PDF C# bởi vị trí click chuột0

👤Thảo Meo 🕔21:24:49, 21/05/2020

Xin chào các bạn bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách chèn hình ảnh watermask và...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Acrylic Blur làm mờ hình ảnh trên Windows 10

[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Acrylic Blur làm mờ hình ảnh trên Windows 100

👤Thảo Meo 🕔11:28:41, 10/03/2020

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng Acrylic Blur trên Winform Đọc tiếp

[C#] Hướng dẫn hiển thị Overlay Modal khi show Dialog winform

[C#] Hướng dẫn hiển thị Overlay Modal khi show Dialog winform0

👤Thảo Meo 🕔14:59:52, 06/03/2020

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo Overlay Modal cho các hộp...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn vẽ Progressbar trong Button Winform

[C#] Hướng dẫn vẽ Progressbar trong Button Winform0

👤Thảo Meo 🕔11:12:01, 06/03/2020

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ Progressbar trên Button trong lập trình C# Winform....

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn nhúng font chữ mới vào Winform

[C#] Hướng dẫn nhúng font chữ mới vào Winform0

👤Thảo Meo 🕔08:30:18, 14/02/2020

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhúng Font chữ mới vào trong ngôn ngữ lập t...

Đọc tiếp
[DEVEXPRESS] Hướng dẫn Validate Form sử dụng adornerUIManager và  DataAnnotations C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn Validate Form sử dụng adornerUIManager và DataAnnotations C#0

👤Thảo Meo 🕔13:55:36, 21/12/2019

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách Validate Form trong lập trình W...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn cách vẽ đường thẳng trên Winform

[C#] Hướng dẫn cách vẽ đường thẳng trên Winform 0

👤Thảo Meo 🕔10:25:07, 25/11/2019

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ đường thẳng trên Winform lập tr&ig...

Đọc tiếp
[C#] Custom control PictureBox cho phép di chuyển trong Winform

[C#] Custom control PictureBox cho phép di chuyển trong Winform0

👤Thảo Meo 🕔10:49:54, 25/10/2019

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cho phép di chuyển PictureBox Control trong ...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện AnimateWindow User32.dll dùng tạo hiệu ứng effect Winform

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện AnimateWindow User32.dll dùng tạo hiệu ứng effect Winform 0

👤Thảo Meo 🕔21:33:59, 29/08/2019

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn đến các bạn cách tạo hiệu ứng chuyển động (effec...

Đọc tiếp
[C# - VB.NET] Download async multiple files và hiển thị trên ListView winform

[C# - VB.NET] Download async multiple files và hiển thị trên ListView winform0

👤Thảo Meo 🕔11:13:26, 16/08/2019

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn bộ source code download file bất đồng bộ (Async) v&agra...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng mờ ảo (blur) winform csharp

[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng mờ ảo (blur) winform csharp0

👤Thảo Meo 🕔10:17:22, 05/06/2019

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng mờ ảo winform (Blur winfor...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn Custom MessageBox  Winform

[C#] Hướng dẫn Custom MessageBox Winform 0

👤Thảo Meo 🕔08:54:40, 21/05/2019

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách custome một Messagebox c# trong window...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng rung chuyển form (Attention or buzz effect winform)

[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng rung chuyển form (Attention or buzz effect winform)0

👤Thảo Meo 🕔10:05:35, 07/05/2019

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng rung chuyển form tr...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn sử dụng Font Awesome làm icon trong Winform

[C#] Hướng dẫn sử dụng Font Awesome làm icon trong Winform0

👤Thảo Meo 🕔09:47:04, 02/05/2019

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng Font Awesome để lấy ico...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn chèn video Youtube vào App Winform

[C#] Hướng dẫn chèn video Youtube vào App Winform 0

👤Thảo Meo 🕔08:04:41, 12/03/2019

Xin chào các bạn trẻ, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp video Youtube vào Application C...

Đọc tiếp
[C#] Chia sẽ công cụ soạn thảo HTML trên Winform (WinFormHtmlEditor)

[C#] Chia sẽ công cụ soạn thảo HTML trên Winform (WinFormHtmlEditor)0

👤Thảo Meo 🕔11:27:46, 15/01/2019

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn công cụ soạn thảo HTML trên Winform C#, ...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng ẩn hiện ctrol trên Winform sử dụng Bunifu Animation Framework

[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng ẩn hiện ctrol trên Winform sử dụng Bunifu Animation Framework0

👤Thảo Meo 🕔09:39:20, 05/11/2018

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng khi ẩn hoặc hiện thị control s...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn tạo tab ứng dụng giống Chrome sử dụng thư viện EasyTabs

[C#] Hướng dẫn tạo tab ứng dụng giống Chrome sử dụng thư viện EasyTabs0

👤Thảo Meo 🕔13:23:39, 22/10/2018

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn các tạo ứng dụng mở nhiều Tab giống tr&igr...

Đọc tiếp
[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thiết kế phần mềm ứng dụng Fluent Design Windows 10

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thiết kế phần mềm ứng dụng Fluent Design Windows 100

👤Thảo Meo 🕔21:52:45, 19/10/2018

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình xin giới thiệu về thiết kế Fluent Design của Devexpress trong Winform .

Nếu Goog...

Đọc tiếp
[VB.NET] Hướng dẫn setup form  khởi động trong winform

[VB.NET] Hướng dẫn setup form khởi động trong winform0

👤Thảo Meo 🕔10:52:19, 01/08/2018

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách setup form khởi động cơ bản trong l...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn thay đổi màu chữ Console Application

[C#] Hướng dẫn thay đổi màu chữ Console Application0

👤Thảo Meo 🕔15:06:50, 20/06/2018

Bình thường khi các bạn viết các ứng dụng Console Application C#...

Đọc tiếp
[C#] Di chuyển form không cần thanh title bar

[C#] Di chuyển form không cần thanh title bar0

👤Thảo Meo 🕔10:35:01, 11/06/2018

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạ...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng đọc văn bản từ textbox

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng đọc văn bản từ textbox 0

👤Thảo Meo 🕔10:56:13, 06/06/2018

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng đơn giản, là...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn chuyển window form thành hộp thoại Dialog Result trong C#

[C#] Hướng dẫn chuyển window form thành hộp thoại Dialog Result trong C#0

👤Thảo Meo 🕔14:32:14, 25/10/2017

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách biến windows form thành một Dialog resul...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn sử dụng delegate để truyền dữ liệu giữa 2 form

[C#] Hướng dẫn sử dụng delegate để truyền dữ liệu giữa 2 form0

👤Thảo Meo 🕔19:27:06, 03/06/2017

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng Delegate trong C# để truyền dữ liệu qua lại giữa hai...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn sử dụng tạo hiệu ứng cho winform sử dụng Animator effect library

[C#] Hướng dẫn sử dụng tạo hiệu ứng cho winform sử dụng Animator effect library0

👤Thảo Meo 🕔15:28:52, 02/06/2017

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng chuyển đ...

Đọc tiếp
[VB.NET] Thiết kế giao diện winform theo hình dạng đặc biệt VB.NET

[VB.NET] Thiết kế giao diện winform theo hình dạng đặc biệt VB.NET0

👤Thảo Meo 🕔12:26:29, 27/04/2017

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tùy biến giao diện windows form vb.net, mặ...

Đọc tiếp
[VB.NET] Sercurity Winform with password - Yêu cầu nhập mật khẩu khi đóng form

[VB.NET] Sercurity Winform with password - Yêu cầu nhập mật khẩu khi đóng form0

👤Thảo Meo 🕔08:30:42, 17/04/2017

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo một ứng dụng khi đóng form thì yêu cầu...

Đọc tiếp
[DEVEXPRESS] Sử dụng Taskbar Assitant lập trình C#

[DEVEXPRESS] Sử dụng Taskbar Assitant lập trình C#0

👤Thảo Meo 🕔08:54:08, 28/03/2017

Hôm trước, mình có hướng dẫn các bạn sử dụng Overlay Icon in Taskbar bằng ngôn ngữ lập trình C# Đọc tiếp

Hướng dẫn tạo một combobox nhiều cột với ngôn ngữ C# và VB.Net

Hướng dẫn tạo một combobox nhiều cột với ngôn ngữ C# và VB.Net0

👤TONA Cody 🕔14:58:14, 23/02/2017

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách có thể tạo ra một combobox với n...

Đọc tiếp
Hướng dẫn tích hợp Ckeditor và winform VB.NET

Hướng dẫn tích hợp Ckeditor và winform VB.NET0

👤Thảo Meo 🕔17:45:53, 11/02/2017

CKEditor (còn gọi là FCKeditor) là một trình soạn thảo mã nguồn mở...

Đọc tiếp
Hướng dẫn chỉnh sửa form trên grid view sử dụng Edit Form User Control trong Devexpress

Hướng dẫn chỉnh sửa form trên grid view sử dụng Edit Form User Control trong Devexpress0

👤Thảo Meo 🕔22:41:14, 30/12/2016

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn chỉnh sửa thông tin database trực ti...

Đọc tiếp
Hướng dẫn sử dụng Ribbon Bar Menu trong Devexpress

Hướng dẫn sử dụng Ribbon Bar Menu trong Devexpress0

👤Thảo Meo 🕔19:45:40, 20/12/2016

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn thiết kế menu ribbon bar, gi...

Đọc tiếp
Hướng dẫn lập trình in winform (print this window form vb.net)

Hướng dẫn lập trình in winform (print this window form vb.net)0

👤Thảo Meo 🕔09:28:36, 25/11/2016

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách in window form.

Đọc tiếp

Truyền dữ liệu giữa 2 form trong VB.Net

Truyền dữ liệu giữa 2 form trong VB.Net0

👤TONA Cody 🕔11:54:05, 11/09/2016

Truyền dữ liệu giữa 2 form thực chất là cách hiểu của người dùng cuối. Khi mình thêm một dòng dữ liệu mới vào database, ...

Đọc tiếp
Hướng dẫn tạo Mail Merge trong VB.NET

Hướng dẫn tạo Mail Merge trong VB.NET0

👤Thảo Meo 🕔23:08:56, 31/07/2016

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo Mail Merge trong VB.NET, vậy m...

Đọc tiếp
Viết chương trình Game 2048

Viết chương trình Game 20480

👤Mr. Cùi Bắp 🕔00:00:49, 05/11/2015

Hôm nay mình xin chia sẽ với các bạn 1 game rất hot trên smartphone trong thời gian qua đó là game 2048 Đọc tiếp

Hướng dẫn viết ứng dụng đa ngôn ngữ (Multi Language) sử dụng Globalization trong VB.NET

Hướng dẫn viết ứng dụng đa ngôn ngữ (Multi Language) sử dụng Globalization trong VB.NET0

👤Thảo Meo 🕔23:26:43, 01/11/2015

Nhiều lúc mình cần viết một ứng dụng thương mại hỗ trợ đa ngôn ngữ để khách hàng nước khác dễ sử dụng phần mềm. N&eci...

Đọc tiếp
Hướng dẫn thao tác Regedit để chỉnh sửa hệ thống Windows

Hướng dẫn thao tác Regedit để chỉnh sửa hệ thống Windows0

👤Thảo Meo 🕔08:59:12, 19/10/2015

Hôm nay, mình hướng dẫn các bạn cách thao tác trên regedit của windows để chỉnh sửa hệ thống, như: khóa chức n...

Đọc tiếp