NEWS

[C#] Liệt kê danh sách file trong thư mục Folder vào mảng Array

[C#] Liệt kê danh sách file trong thư mục Folder vào mảng Array
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5653 15:14:33, 07/01/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách liệt kê danh sách tên các tập tin file trong thư mục folder lập trình C#.

[C#] Liệt kê danh sách các tập tin File trong thư mục Folder

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẽ đến các bạn đoạn source code sử dụng đệ quy Recursive C#, để lấy tất cả tập tin File.

Ví dụ: Bây giờ mình có một thư mục chứa các tập tin hình ảnh.

dequy_thumuc_csharp

+ Trong thư mục, chứa nhiều hình ảnh định dạng phổ biến như: jpeg, jpg, png, gif... và chúng lại còn có nhiều folder con chứa các tập tin ảnh nữa.

và công việc của mình là muốn liệt kê tất cả các ảnh đó ra.

Các bạn sử dụng Hàm sau GetFilesFrom() C# như sau:

public String[] GetFilesFrom(String searchFolder, String[] filters, bool isRecursive)
{
  List<String> filesFound = new List<String>();
  var searchOption = isRecursive ? SearchOption.AllDirectories : SearchOption.TopDirectoryOnly;
  foreach (var filter in filters)
  {
    filesFound.AddRange(Directory.GetFiles(searchFolder, String.Format("*.{0}", filter), searchOption));
  }
  return filesFound.ToArray();
}
 • Ở hàm GetfilesFrom() có chứa 3 tham số parametter
 1. Đường dẫn thư mục (searchFolder)
 2. Lọc loại file (filters)
 3. Có đệ quy liệt kê tất cả các thư mục con trong thư mục cha hay không (isRecursive)

Trong bài viết sau, mình sẽ demo sử dụng hàm ảnh để tạo hình ảnh Thumnail hàng loạt khi chọn thư mục.

Thanks for watching!

Tags: get list file in folder c#lấy danh sách file từ folder c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Liệt kê danh sách file trong thư mục Folder vào mảng Array
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5653 15:14:33, 07/01/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.