NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng trình duyệt web Chrome convert HTML sang tập tin file PDF

[C#] Hướng dẫn sử dụng trình duyệt web Chrome convert HTML sang tập tin file PDF
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1185 07:51:08, 05/09/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách xuất dữ liệu từ HTML sang tập tin file PDF trên lập trình C#.

[C#] Convert HTML to PDF using Chrome Browser

convert_html_to_pdf

Khi tập tin HTML của bạn bao gồm: HTML, CSS và Javascript, khi render xong và các bạn muốn xuất dữ liệu sang tập tin file PDF.

Các bạn có thể sử dụng thư viện: CefSharp or Puppetteer, hay một trình duyệt webkit để view nội dung tập tin và xuất thành file PDF.

Ở bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách dùng trình duyệt Chrome để để save html sang PDF chạy ở chế độ headless.

Source code C#:

var url = "https://laptrinhvb.net";
var chromePath = @"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe";
//var chromePath = @"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"; (hoặc nếu bạn sử dụng chạy phiên bản 64bit)
var output = Path.Combine(Environment.CurrentDirectory, "printout.pdf");
using (var p = new Process())
{
    p.StartInfo.FileName = chromePath;
    p.StartInfo.Arguments = $"--headless --disable-gpu --print-to-pdf={output} {url}";
    p.Start();
    p.WaitForExit();
}

Chỉ với đoạn code ngắn gọn trên và không cần sử dụng thư viện nào khác, các bạn có thể export thành file PDF một cách nhanh chóng.

giphy

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng trình duyệt web Chrome convert HTML sang tập tin file PDF
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1185 07:51:08, 05/09/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.