NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo shortcut nhanh cho ứng dụng đang chạy

[C#] Hướng dẫn tạo shortcut nhanh cho ứng dụng đang chạy
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7777 11:20:43, 27/07/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo shortcut nhanh cho ứng dụng của mình trong ngôn ngữ lập trình C#.

[C#] Tạo shortcut ứng dụng trên winform

Shortcut hiểu nôm là là những biểu tượng chứa đường dẫn nhanh đến một thư mục nào đó nhanh nhất nằm ở trên màn hình chính.

Khi bạn nhấn vào Shortcut sẽ tự động mở đến file mà nó mặc định (Ví dụ: như khởi động phần mềm) hoặc là một Folder thì nó sẽ mở Folder nó ra luôn ở màn hình chính chứ không phải thông qua cách mở qua từng ổ chứa.

Dưới đây là giao diện và kết quả khi bấm vào nút tạo shortcut cho ứng dụng.

short_cut_csharp

Đầu tiên, các bạn cần import thư viện Windows Script Host Object Model vào project của mình nhé.

 1. Bấm chuột phải vào project của mình.
 2. Chọn “Add Reference…”
 3. Chọn tab COM
 4. Tìm kiếm và chọn Windows Script Host Object Model như hình bên dưới.

Windows-Script-Host-Object-Model-reference-300x172 (1)

Tiếp theo, các bạn sẽ viết một function CreateShortcut() C#:

Ở function này, các bạn nhập các thuộc tính: Description, shortcut key, link ứng dụng...

Các bạn sẽ thấy thông tin chi tiết của shortcut khi tạo ra xong, ở hình ảnh bên dưới.

public static void CreateShortcut(string shortcutName, string shortcutPath, string targetFileLocation)
{
  string shortcutLocation = System.IO.Path.Combine(shortcutPath, shortcutName + ".lnk");
  WshShell shell = new WshShell();
  IWshShortcut shortcut = (IWshShortcut)shell.CreateShortcut(shortcutLocation);

  shortcut.Description = "Chi chú cho shortcut - https://laptrinhvb.net";
  shortcut.Hotkey = "Ctrl+M";
  shortcut.IconLocation = Application.StartupPath + @"\icon.ico";     
  shortcut.TargetPath = targetFileLocation;        
  shortcut.Save();                 
}

 

short_cut_demo

 

Và cuối cùng là viết sự kiện cho nút click vào button và tạo shortcut C# ra trước màn hình Desktop của Windows.

private void btn_create_shortcut_Click(object sender, EventArgs e)
{
  CreateShortcut("MyApp", Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop), Assembly.GetExecutingAssembly().Location);
}

 

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo shortcut nhanh cho ứng dụng đang chạy
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7777 11:20:43, 27/07/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.