NEWS

[C#] Hướng dẫn chạy ứng dụng EXE từ bộ nhớ Embedded Resource

[C#] Hướng dẫn chạy ứng dụng EXE từ bộ nhớ Embedded Resource
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4733 08:48:43, 25/05/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách chạy ứng dụng EXE từ Resource trong lập trình C#, Winform.

[C#] Run Application EXE from Embbed Resource Winfom

Vậy chạy ứng dụng Exe từ Embbed Resource là gì?

 • Mình có 1 file exe với tên: HelloLapTrinhVB.exe bây giờ mình sẽ nhúng tập tin này vào ứng dụng project mới của mình.
 • Sau đó, khi chạy mình sẽ gọi ứng dụng đó ra để thực thi.

embbed_resource_csharp_thumb

Các cách thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên các bạn copy file HelloLapTrinhVB.exe vào solution project của các bạn như hình bên dưới.

memory_launcher_csharp

Bước 2: chúng ta sẽ chọn tập tin mới dán vào và chọn Properties.

runexe_csharp

Bước 3: Chúng ta tiếp tục chọn Build Action = Embedded Resource

embedded_resource_csharp

Bước 4: Chúng ta sẽ thực hiện ở file program.cs 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace RunExeFromEmbeddedResource
{
  static class Program
  {
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      RunInternalExe("HelloLapTrinhVB.exe");
    }

    private static void RunInternalExe(string exeName)
    {     
      Assembly assembly = Assembly.GetExecutingAssembly();     
      string rootName = assembly.GetName().Name;      
      Stream resourceStream = assembly.GetManifestResourceStream(rootName + "." + exeName);      
      if (resourceStream == null)
        return;
      
      byte[] resourcesBuffer = new byte[resourceStream.Length];

      resourceStream.Read(resourcesBuffer, 0, resourcesBuffer.Length);
      resourceStream.Close();
      Assembly exeAssembly = Assembly.Load(resourcesBuffer);     
      exeAssembly.EntryPoint.Invoke(null, null); //no parameters
    }
  }
}

Với cách thực hiện chạy ứng dụng từ Resource, những anh chị thích decode source các bạn sẽ không thấy code chính của ứng dụng Embbed.

Tuy nhiên, nó không phải là an toàn, vì có một số bạn sẽ lấy được tất cả các resource của chúng ta ra và Decode.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn chạy ứng dụng EXE từ bộ nhớ Embedded Resource
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4733 08:48:43, 25/05/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.