NEWS

[C#] Hướng dẫn bật màn hình Window Console trong Winform

[C#] Hướng dẫn bật màn hình Window Console trong Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10599 10:41:44, 27/06/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật màn hình Window Console trong Winform lập trình C#. Nhiều lúc các bạn đã thiết kế ứng dụng trên Winform, nhưng khi thực hiện một số chức năng xử lý tiến trình gì đó.

Các bạn muốn hiển thị thông tin chúng ra màn hình Console sử dụng (console.writeln) trong winform thì bật như thế nào?

Dưới đây là màn hình mình bật từ winform, khi xử lý kiểm tra file bản vẽ có tồn tại trên server FTP hay không?

 

window conosle csharp

 

Source code show Window Console C#:

Các bạn import thư viện vào:

using System.Runtime.InteropServices;
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
[return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
static extern bool AllocConsole();

Khi nào các bạn muốn hiển thị console chỉ cần gọi hàm: AllocConsole()

HAVE FUN :)

Tags: win32cmd

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn bật màn hình Window Console trong Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10599 10:41:44, 27/06/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.