NEWS

[C#] Hướng dẫn ghi string text file to Microsoft Office Word

[C#] Hướng dẫn ghi string text file to Microsoft Office Word
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3763 20:37:56, 06/08/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách Ghi string text ra file Microsoft Office Word trên lập trình C#, Winform.

[C#] Write string text to Microsoft Office Word

export_text_to_ms_word

Các bạn thiết kế hai control: Richtextbox và button, có giao diện đơn giản như hình dưới đây.

word_csharp

Hoặc các bạn có thể xem video để thực hiện từng bước như mình ở bên dưới:

Tiếp đến các bạn import thư viện làm việc với word vào.

import_thuvien_msword

Full source code C# write text to Win Word:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.Office.Interop.Word;

namespace WriteTexttoMSword
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var word = new Microsoft.Office.Interop.Word.Application();
      word.Visible = true;
      word.WindowState = WdWindowState.wdWindowStateNormal;
      Microsoft.Office.Interop.Word.Document doc = word.Documents.Add();
      Microsoft.Office.Interop.Word.Paragraph paragraph = doc.Paragraphs.Add();
      paragraph.Range.Text = richTextBox1.Text;
      doc.SaveAs2("test.doc");
      Process.Start("test.doc");

    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: write text to word c#write string to ms word c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn ghi string text file to Microsoft Office Word
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3763 20:37:56, 06/08/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.