NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng HTML Template trên XtraMessageBox Winform Devexpress 22.2.3

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng HTML Template trên XtraMessageBox Winform Devexpress 22.2.3
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5259 13:11:58, 20/12/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng HTML Template trên XtraMessagebox Devexpress Winform C#.

[DEVEXPRESS] How to using HTML Template XtraMessageBox Winform 

Trong bài này mình đang sử dụng phiên bản Devexpress 22.2.3 nhé.

Giao diện demo ứng dụng:

Template 1:

template_1

Template 2:

template_1

Template 3:

template_2

Chi tiết các bước thực hiện, các bạn tham khảo ở Video nhé:

Source code C#:

using DevExpress.Utils.Html;
using DevExpress.Utils.Svg;
using DevExpress.XtraEditors;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace HTMLXtraMessageBox
{
  
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {   
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnConfirm_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      XtraMessageBoxArgs args = new XtraMessageBoxArgs();
      args.HtmlTemplate.Assign(MyConfirmTemplate);
      args.Caption = "Application";
      args.Text = "Do you want to save changes to the file?";
      args.DefaultButtonIndex = 0;
      var result = XtraMessageBox.Show(args);
      var results = result;

    }

    private void btnDeleteMessage_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      XtraMessageBoxArgs args = new XtraMessageBoxArgs();      
      args.HtmlTemplate.Assign(MyDeleteMessage);
      args.HtmlImages = svgImageCollection1;
      args.Caption = "Delete file permanently?";
      args.Text = "If you delete this file you won't be able to recover it. Do you want to delete it?";      
      args.DefaultButtonIndex = 0;
      var result = XtraMessageBox.Show(args);
    }

    private void btnInformationMessage_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      XtraMessageBoxArgs args = new XtraMessageBoxArgs();
      args.HtmlImages = svgImageCollection1;
      args.HtmlTemplate.Assign(NotificationMessage);
      args.Caption = "Successful";
      args.Text = "Your changes have been successfully saved.";
      args.ImageOptions.SvgImage = svgImageCollection1[0];      
      args.DefaultButtonIndex = 0;
      var result = XtraMessageBox.Show(args);
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng HTML Template trên XtraMessageBox Winform Devexpress 22.2.3
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5259 13:11:58, 20/12/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.