NEWS

[SQLSERVER] Hướng dẫn insert image vào cơ sở dữ liệu sử dụng OPENROWSET

[SQLSERVER] Hướng dẫn insert image vào cơ sở dữ liệu sử dụng OPENROWSET
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 32828 20:21:05, 18/06/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng OPENROWSET trong Sqlserver để đọc file hình ảnh từ ổ đĩa của bạn và lưu xuống cơ sỡ liệu

[SQLSERVER] Lưu hình ảnh xuống cơ sỡ dữ liệu Sqlserver (insert image to sqlserver)

Đầu tiên các bạn tạo cho mình bảng table imgTable với đoạn code bên dưới.

CREATE TABLE [dbo].[imgtable](
  	  [id] [int] NULL,
	  [img] [IMAGE] NULL
  ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

Tiếp đến mình sẽ dùng hàm insert into ... select để thêm đọc hình ảnh và lưu hình ảnh xuống cở sỡ dữ liệu sqlserver

  INSERT INTO [imgtable](img) 
SELECT * FROM OPENROWSET(BULK N'E:img101.png', SINGLE_BLOB) AS img

Bây giờ, mình sẽ dùng hàm select bảng imgtable để cho các bạn thấy kết quả sau khi mình chèn hình ảnh vào.

SELECT * FROM imgtable

sử dụng openrowset insert dữ liệu

Tags: hình ảnhimage

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn insert image vào cơ sở dữ liệu sử dụng OPENROWSET
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 32828 20:21:05, 18/06/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.